Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041/4341055
MAIL: rakova@rakova.sk

Vyberte váš jazyk

pdfZásady pre vybavovanie sťažností v podmienkach obce Raková

pdfZásady pre vybavovanie petícií v podmienkach obce Raková

pdfZásady hospodárenia s majetkom obce Raková

zskasociaciatespolommspalarik

euresmojekysuceocrzemanikovazs palarikazs milana mravca