rozpocet 2

Nielen vo vyspelých krajinách sveta je dobrým zvykom predložiť občanom na konci volebného obdobia odpočet a informáciu o tom, čo za obdobie, na ktoré boli zvolení, vykonali a v akom stave odovzdávajú im zverený úrad, preto si považujem za povinnosť objektívne informovať občanov obce o ekonomickej situácii obce.
Na úvod by som chcel uviesť, že v súlade s ustanovením § 11, ods. 4, písm. b) Zákona č. 369/1990 Zb. z., schvaľuje rozpočet obce a jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet obce Obecné zastupiteľstvo a preto nesie aj zodpovednosť za finančné hospodárenie obce. Poradným orgánom Obecného zastupiteľstva pre oblasť rozpočtu a hospodárenia je v obci Raková Finančná komisia.
Tá si na úvod svojho mandátu stanovila niekoľko úloh, ktoré postupne implementovala do návrhov rozpočtov. Jednou z prvých úloh bola stabilizácia financovania rozpočtových a príspevkových organizácii obce s cieľom, aby tieto organizácie prestali generovať schodok rozpočtu (záporný rozdiel príjmov a výdavkov), čo sa podarilo naplniť. Rozpočtové a príspevkové organizácie obce negenerujú zvyšujúci sa schodok a ich financovanie je ustálené.

Deň deti oslávili malí Zvedavčekovia a Slniečka z MŠ Korcháň na multifunkčnom ihrisku rôznymi športovými aktivitami. Staršie deti súťažili o najlepšieho bežca cez prekážky, v hode do diaľky, v preskoku cez lano a zahrali si aj pozemný hokej. Mladšie deti sa hrali rôzne loptové hry. Po športovom zápolení dostali medaile a pamätné listy a potom si už pochutnali na ovocnej torte, ktorú si sami ráno pripravili.
Keďže slniečko je cez poludnie až príliš horúce, posedenie so starou indiánkou deti absolvovali v triede. Postavili si indiánsky vigvam a nasledovala relaxačno-pohybová činnosť . Našim cieľom bolo spríjemniť deťom čo najviac ich sviatok, ale aj zvýšiť ich telesnú zdatnosť a upevniť vzťah k športu o ktorý čoraz viacej deti už nejaví záujem ako v minulosti.
kolektív MŠ Korcháň

20160608 102044

20160608 101820

Súzvuk sochy a školy
V obci Raková bolo pred divadelnou prehliadkou Palárikova Raková rušno. Okrem toho, že verejné priestranstvá opekneli, na nové miesto sa presťahoval aj kamenný pomník s bustou spisovateľa, dramatika a kňaza Jána Palárika. Stalo sa tak v utorok – 26. apríla 2016 v predvečer rakovského divadelného sviatku.

Na Rakovej dobre
Obec Raková dosiahla v decembri 2015 stav 5 500 obyvateľov. Tým sa zaradila medzi obce na Kysuciach s navyšším počtom obyvateľov. Rastúci stav obyvateľov znamená nielen popredné miesta v štatistike, ale aj starosti pre samosprávu. Na túto tému týždenníku KYSUCE poskytol rozhovor starosta obce Mgr. Anton Heglas.