Hornokysucká obec Raková leží v údolí rieky Kysuca, v lone malebnej Turzovskej vrchoviny. Sčasti do nej zasahuje aj masív Moravskosliezskych  Beskýd s dominantným Veľkým Polomom (1067 m n. m.). Časť územia obce hraničí s Českou republikou, jej bezprostrednými susedmi sú okresné mesto Čadca a obce Staškov a Zákopčie.

Erb, vlajka a pečať obce boli schválené heraldickou komisiou Ministerstva vnútra SR. PhDr. Ladislav Vrteľ, tajomník heraldickej komisie vo svojom popise vzniku a pôvodu základných heraldických symbolov obce Raková zo dňa 5.2.1993 uvádza:
Najstaršiu známu pečať obce poznáme podľa odtlačku typária na písomnosti z roku 1755. V pečatidle nebol vyrytý dátum jeho zavedenia. Samotná pečať je okrúhla s priemerom 30 mm. V kruhopise nesie nápis FOGT+RAKOWSKI:PRAWO(M): a v strede pečate je zobrazená jedľa aj s koreňmi – historický symbol Rakovej.

Obec Raková sa nachádza v severovýchodnej časti Žilinského kraja, západne od okresného mesta Čadca. Katastrálne územie Rakovej hraničí na východe s katastrom Čadce, na juhu s katastrom Zákopčia, na západe s katastrom Staškova, na severe s katastrami Horní Lomná, Dolní Lomná a Mosty u Jablunkova v Českej republike (Severomoravský kraj , okres Frýdek Místek).
Raková leží na sídelnej osi subregionálneho významu v údoli Hornej Kysuce Čadca - Turzovka - Makov. Sídla Čadca, Raková, Svrčinovec, časť Oščadnice a Krásno nad Kysucou vytvárajú hospodársku sídelnú aglomeráciu - ťažisko okresu Čadca.