Hornokysucká obec Raková leží v údolí rieky Kysuca, v lone malebnej Turzovskej vrchoviny. Sčasti do nej zasahuje aj masív Moravskosliezskych  Beskýd s dominantným Veľkým Polomom (1067 m n. m.). Časť územia obce hraničí s Českou republikou, jej bezprostrednými susedmi sú okresné mesto Čadca a obce Staškov a Zákopčie.

Erb, vlajka a pečať obce boli schválené heraldickou komisiou Ministerstva vnútra SR. PhDr. Ladislav Vrteľ, tajomník heraldickej komisie vo svojom popise vzniku a pôvodu základných heraldických symbolov obce Raková zo dňa 5.2.1993 uvádza:
Najstaršiu známu pečať obce poznáme podľa odtlačku typária na písomnosti z roku 1755. V pečatidle nebol vyrytý dátum jeho zavedenia. Samotná pečať je okrúhla s priemerom 30 mm. V kruhopise nesie nápis FOGT+RAKOWSKI:PRAWO(M): a v strede pečate je zobrazená jedľa aj s koreňmi – historický symbol Rakovej.

Obec Raková leží v severozápadnej časti Slovenska v mikroregióne Horné kysuce. je v poradí prvou obcou hornokysuckej doliny v smere od Čadce. Z administratívneho hľadiska patrí do Žilinského kraja, okresu Čadca. Najdlhšiu spoločnú katastrálnu hranicu má na východe s mestom Čadca a na západe s obcou Staškov. Z juhu hraničí s obcou Zákopčie a na severe tvorí hranicu katastrálneho územia štátna hranica s Českou republikou, konkrétne s obcami Horní Lomná, Dolní Lomná a Mosty u Jablunkova. Hlavná cestná komunikácia, ktorá prechádza centrom obce a zároveň tvorí hlavnú dopravnú os v mikroregióne Horné kysuce je cesta II. triedy č. 487 Čadca – Turzovka – Makov. cesta je spojnicou medzinárodných ciest I. triedy e 442 (I/18) Olomouc – Bytča – Žilina a E 75 (I/11) Ostrava – Čadca – Žilina. Obec má aj železničné prepojenie s mestom Čadca jednokoľajovou neelektrifikovanou traťou č. 128 Čadca – Turzovka – Makov.