Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041/4341055
MAIL: rakova@rakova.sk

Vyberte váš jazyk

Zverejňovanie dokumentov obce Raková podľa zákona č.382/2011 Z.z. , ktorým sa dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

zskasociaciatespolommspalarik

euresmojekysuceocrzemanikovazs palarikazs milana mravca