Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041/4341055
MAIL: rakova@rakova.sk

Vyberte váš jazyk

Komisie obecného zastupiteľstva: od 28.11.2022

Obecná rada

Mgr. Anton Heglas
Mgr. Viera Urbaníková
PharmDr. Peter Šuška
Ing. Tibor Kajánek
Jozef Čišecký
František Kulla
Mgr. Jana Čičová

 

Komisia územného plánovania, výstavby a životného prostredia

predseda: Ing. Tibor Kajánek

členovia:

 • Mgr. Peter Kotula
 • Miroslav Strýček
 • Ján Markuliak
 • Mgr. Milan Bukovan
 • Bc. Miroslav Urbaník
 • Jana Larišová

Tajomníčka: Mária Chovancová

 

Komisia sociálno-zdravotná

predseda: Mgr. René Gamrot

členovia:

 • Mgr. Richard Čambora
 • Ing. Margita Kučáková
 • PharmDr. Patrik Bukovan
 • MDDr. Dominika Hanuláková
 • Emília Beleščáková
 • Emília Badurová

Tajomníčka: Bc.Daniela Olešňaníková

 

Komisia školstva, kultúry a športu

predseda: Marián Šuška

členovia:

 • PhD. Erik Petrák
 • PaedDr. Martina Remešová
 • Jozef Golis
 • Mgr. Adriana Makúchová
 • Bc. Roman Rafaj
 • Mgr. Mária Bzdilíková
 • Mgr. Richard Čambora
 • Ing. Miroslav Mareček

Tajomníčka: Katarína Zbořilová

 

Komisia finančná

predseda:  PharmDr. Peter Šuška

členovia:

 • Ing. Juraj Križek
 • Mgr. Erika Čišecká
 • Ing. Martin Golis
 • Mgr. Viera Urbaníková
 • JUDr. Miroslav Mariak
 • Jozef Čišecký

Tajomníčka: Mgr. Martina Jakubíková

zskasociaciatespolommspalarik

euresmojekysuceocrzemanikovazs palarikazs milana mravca