Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041/4341055
MAIL: rakova@rakova.sk

Vyberte váš jazyk

pdfSadzobník cien za služby poskytované obcou a za krátkodobý nájom majetku Obce Raková

pdfSadzobník úhrad za poskytovanie informácií (§5 ods. 1 písm. f, zákona č.211/2000 Z.z , zák. č. 211/2000 Z. z.)

zskasociaciatespolommspalarik

euresmojekysuceocrzemanikovazs palarikazs milana mravca