Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041/4341055
MAIL: rakova@rakova.sk

Vyberte váš jazyk

Obec bola založená pastierskou kolonizáciou. Historický dochované písomné pramene uvádzajú jej vznik v roku 1601 *1635, resp. v roku 1658. (* Aktualizované, na základe získaných písomnosti archívu v Budapešti v roku 2013). Osídľovanie tohto územia však začalo už v 13. storočí. Obec patrila v minulosti sčasti Budatínskemu a sčasti Strečnianskemu panstvu, nárok na jej územie si však robilo aj Tešínske kniežatstvo. Ďalšiemu prenikaniu tešínskych valachov na územie obce zamedzilo v roku 1703 ozbrojené povstanie miestneho obyvateľstva, ktoré sa v tom čase zaoberalo najmä chovom oviec, rybárstvom, včelárstvom, spracovaním dreva a drotárstvom.

Prvá písomná zmienka o obci Raková je zachytená na mape južnej hranice Tešínskeho kniežatstva spred roku 1620 zo zbierok Sliezskeho zemského múzea v Opave. Neskôr sa obec Raková spomína v r. 1658. Založili ju pastierskou kolonizáciou na klčoviskách. Patrila panstvám Budatín a Strečno. Prvé pečatidlo obce je s dátumom 1776 s označením „FOGT+RAKOWSKI+SPRAWO“. V týchto časoch sa predpokladá vznik obecnej samosprávy.

V roku 1788 bol v centre obce postavený neveľký drevený kostol, zasvätený narodeniu P. Márie. Na jeho mieste dnes dominuje obci neogotický kostol postavený v rokoch 1870 – 74 podľa projektu známeho architekta Jozefa Zítka (ND Praha). Vznik samostatnej farnosti sa datuje od roku 1789. Duchovnú architektúru obce dotvárajú aj kostol sv. Cyrila a Metoda v miestnej časti Korcháň (1991), kostolík Božieho milosrdenstva v osade U Blažíčkov a niekoľko zaujímavých sakrálnych objektov (kaplnky, plastiky, kríže). Práve vďaka spomínaným trom duchovným stánkom zasväteným rôznym patrónom sa v obci konajú až troje hodové slávnosti.

Novodobá história priniesla obci pomerne dynamický rozvoj priemyslu, poľnohospodárstva, obchodu i služieb. V roku 1963 vzniklo JRD, v roku 1960 prevádzka VDI Okrasa Čadca (výroba vianočných ozdôb), neskôr podniky a prevádzky AVC, a.s. Čadca (výroba automobilových dielov a súčiastok), Zelenina, š.p. Raková, firmy Progres a Stavomont. V súčasnosti v Rakovej vyvíjajú svoju činnosť aj ďalšie subjekty - firma Unicon Kysuce (hospodársky dvor a chov koní), veľkosklady potravín, tri píly, menšie drevospracujúce prevádzky, objekty obchodu a služieb – Nákupné stredisko Jednota, dve reštaurácie, pekáreň a ďalšie subjekty, ktoré prevádzkujú súkromní podnikatelia.

Rýchlym tempom sa v ostatnom desaťročí rozvíja na území obce aj nová moderná bytová výstavba. Raková láka prisťahovalcov najmä svojou výhodnou polohou a taktiež krásnym prírodným prostredím, ktoré ponúka veľmi dobré podmienky na oddych a pokojné bývanie.

Obec sa nachádza v stredozápadných Kysuciach (Raková, Staškov, Zákopčie), leží na rozhraní Javorníkov a Turzovskej vrchoviny v doline Horných Kysúc. Obcou preteká rieka Kysuca, riečky Rakovka a Trsteniarka. Najvyšším vrcholom obce je Veľký Polom (1 067 m n. m.). Obec má rozlohu 4 150 ha, nadmorskú výšku 415-1 067 m n. m.

Historicky známe názvy obce: Rakova (1658), Rakova, Rakowa (1773), Rakowa (1786), Raková (1808), Rakova (1863-1902), Trencsénrákó (1907-1913), Raková (1920).

Chotárne názvy katastra obce: Pod Bukovinou, Prílohy, U Halušky, U Hura, U Kajánka, U Krištofa, U Kuči, U Maslíka, U Matúška, U Mačiska, U Podmoly, U Sidora, U Skákaly, U Surovky, U Tutky, U Urbana, U Vražla, U Vrobľa, U Špora, Za Sihlami, Fojstvo I., Fojstvo II., U Baloňa, U Drozda, U Gala, U Kukoľa, U Matysa, U Miča, U Moravčíka, U Turiaka, U Zemana, Bednárka, Bzdivonka, Dlhá, Kohútové, Kopčisko, Korcháň, Kubriková, Kuchriská, Kukoľanka, Kurajka, Kykuľa, Mičkové, Petrová, Pod Jedľou, Pod Poľanou, Postaľka, Preľáč, Starelina, Stodolčiská, Strýkova, Trstená I., Trstená II., U Blažička, U Furmanika, U Križka, U Rafaji, U Repčaka, U Sihelníka, U Smrečka, U Sogľa, U Školníka, U Škrabáka, U Špaldoni, Za Groň, Zahrbík, Zavaleniská a Ďadiková. Raková susedí s Čadcou, so Zákopčím, Staškovom a s Českou republikou.

Kostol v ústredí obce Raková je zasvätený sviatku Narodenia Panny Márie. Pri príležitosti tohto sviatku (8. septembra) sa každoročne konajú obecné hody v prvej dekáde mesiaca september.

V minulosti sa obyvatelia zaoberali spracovávaním dreva, drotárstvom, tkaním plátna, šitím krpcov, chovom oviec a pltníčením. Muži v minulosti nosili súkenné nohavice, hune, krpce, onuce a kopýtka. Na hlave nosili veľké súkenné klobúky. Vlasy boli pýchou mužov a mali ich až po plecia. Ženy nosili čepce a na nich plátené šatky preložené cez uši a v tyle uviazané. Miesto kabátov sa nosili rôznofarebné „brunclíky“.

Väčšina ľudí z obce sa hlási k rímskokatolíckemu vyznaniu viery. Do r. 1788 občania Rakovej chodili na bohoslužby do Čadce. V r. 1789 postavili z vlastných prostriedkov malý drevený kostol. Postavený bol na mieste terajšieho kostola. V r. 1870 sa začal stavať nový kostol, ktorý bol vysvätený v r. 1874. Nový neogotický kostol bol postavený podľa projektu J. Ziteka. Oltárny obraz je od J. B. Klemensa z r. 1879.

zskasociaciatespolommspalarik

euresmojekysuceocrzemanikovazs palarikazs milana mravca