Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041/4341055
MAIL: rakova@rakova.sk

Vyberte váš jazyk

Hornokysucká obec Raková leží v údolí rieky Kysuca, v lone malebnej Turzovskej vrchoviny. Sčasti do nej zasahuje aj masív Moravskosliezskych  Beskýd s dominantným Veľkým Polomom (1067 m n. m.). Časť územia obce hraničí s Českou republikou, jej bezprostrednými susedmi sú okresné mesto Čadca a obce Staškov a Zákopčie.

Srdečne Vás pozývame na návštevu obce Raková.

Zemepisná poloha

Obec Raková leží v severozápadnej časti Slovenska v mikroregióne Horné kysuce. je v poradí prvou obcou hornokysuckej doliny v smere od Čadce. Z administratívneho hľadiska patrí do Žilinského kraja, okresu Čadca. Najdlhšiu spoločnú katastrálnu hranicu má na východe s mestom Čadca a na západe s obcou Staškov. Z juhu hraničí s obcou Zákopčie a na severe tvorí hranicu katastrálneho územia štátna hranica s Českou republikou, konkrétne s obcami Horní Lomná, Dolní Lomná a Mosty u Jablunkova. Hlavná cestná komunikácia, ktorá prechádza centrom obce a zároveň tvorí hlavnú dopravnú os v mikroregióne Horné kysuce je cesta II. triedy č. 487 Čadca – Turzovka – Makov. cesta je spojnicou medzinárodných ciest I. triedy e 442 (I/18) Olomouc – Bytča – Žilina a E 75 (I/11) Ostrava – Čadca – Žilina. Obec má aj železničné prepojenie s mestom Čadca jednokoľajovou neelektrifikovanou traťou č. 128 Čadca – Turzovka – Makov.

zskasociaciatespolommspalarik

euresmojekysuceocrzemanikovazs palarikazs milana mravca