Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041/4341055
MAIL: rakova@rakova.sk

Vyberte váš jazyk

Sakrálne stavby v obci:

Neogotický kostol Narodenia Panny Márie z roku 1874
Kostol sv. Cyrila a Metoda v Rakovej - Korcháni z roku 1991
Kaplnka v miestnej časti u Blažička z roku 2002
Kaplnka u Matúška


V obci sú tiež vzácne pamätníky:

Pamätník Jána Palárika v ústredí obce od F. Štefunku z roku 1940
Pamätník padlým z 1. a 2. svetovej vojny pri kostole
Pamätník padlým partizánom v 2. svetovej vojne u Skákalov.
Prvým známym starostom obce bol Šimon Budoš. Prvým farárom bol Ján Fabuss v r. 1789. Dlhodobo v obci pôsobili farári Václav Bauer, Michal Šinský a Adam Dupkala.
Prvý obvodný lekár bol MUDr. Grochál, po ňom MUDr. Novák.
V roku 1828 bol učiteľom Juraj Hanuliak. Druhým učiteľom i organistom bol Šimon Palárik, otec národného buditeľa, dramatika a rímskokatolíckeho kňaza Jána Palárika, Ďalším učiteľom a organistom bol Ján Forbak. Prvým učiteľom v novovybudovanej ľudovej škole v roku 1878 bol Štefan Čajda, ktorý v Rakovej pôsobil 31 rokov.
V roku 1831 vypukla v obci cholera. Len v septembri zomrelo 92 ľudí a za celý rok 204, Ďalšia cholera vypukla v roku 1873, za celý rok zomrelo 279 ľudí. Obec navštívil 21. júna 2001 prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster.
V obci sa v roku 1822 narodil národný buditeľ, dramatik, spisovateľ a katolícky kňaz Ján Palárik. Na jeho počesť sa v obci každoročne uskutočňuje viacero kultúrno-spoločenských podujatí, najmä Paláriková Raková, celoslovenská súťažná prehliadka ochotníckych divadelných súborov.


Socha sv. Jána Nepomuckého

Z roku: 1832
Typ pamiatky: Je to rustikálna práca z roku 1832. Na hranolovom pilieri s jednoduchou pätkou s rímskou hlavicou je forntálna, statická postava sv. Jána Nepomuckého s krucifixom v rukách, v charakteristickom odeve. Postava i drapéria sú len sumárne premodelované. Na prednej strane piliera je datovanie.


Roľnícky dom zrubový

Z roku: 1863
Typ pamiatky:    
Objekt je datovaný na portáli 1863. Je individuálne upravený variantom formy, rozšírenej v Kysuckej doline. Dom je postavený v dolinnej reťazovej zástavbe na rovnom mieste, situovaný čelnou stenou na juh a zadnou stranou na komunikáciu. Pôdorys je členený na izbu, bočnú komoru, pitvor a kuchyňu. K zrubovej časti je vstavaná časť murovaná - maštaľ - tak, že svojim pôdorysom zasahuje do pôvodnej plochy pitvora. konštrukcia je zrubová, použité sú kresané brvná a spáry vyrovnané látkami. Rezné plochy brván v uhloch sú nabielené, ako aj portál domu. Strecha je lomená s vysokým štítom, zdobeným latkovaním. Krytina je šindľová, vyspravená térpapierom. Štíty sú zdobené hálkami. Murovaná časť ma osobitnú strechu s nižšie položeným hrebeňom. pred vchodom domu je strecha predĺžená nad gánok. Na fasáde je upevnená kaplnka s obrázkom p. Márie. Okenné otvory sú druhotne zväčšované. Prostredie objektu je narušené novšími úpravami okolitých objektov. Tradičný charakter je vcelku zachovaný.


Pamätná tabuľa Jána Palárika

Z roku:
Typ pamiatky:    
Pamätná tabuľa je umiestnená na súkromnom obytnom dome č. 266. Je pamiatkou na Jána Palárika, dramatika, rodáka z Rakovej. Dom č. 266 je postavený na mieste stavby bývalého rodného domu Jána Palárika.


Pomník Jána Palárika

Z roku: 1940
Typ pamiatky:    
Pomník je z r.1940 od Fraňa Štefunku. Na vysokom štvorcovom podstavci je poprsie Jána Palárika, ktoré je z pieskovca a na spodnej časti je meno spisovateľa "Ján Palárik".


Pomník padlým v I. a II. svetovej vojne

Z roku: 1947
Typ pamiatky:    
Pomník bol postavený padlým v I. a II. svetovej vojne. Na štvorcovom podstavci je sakrálna plastika. Na čelnej strane podstavca sú umiestnené textové tabule s menami padlých v oboch vojnách, zhotovené z čierneho mramoru. Celý pomník je z pieskovca.


Rímsko-katolický kostol narodenia Panny Márie

Z roku: 1874
Typ pamiatky:    
Katolícky kostol je jednoloďová stavba s transeptom , polygonálne ukončeným presbytériom a bočnou vežou. Priestory sú zaklenuté krížovou rebrovou neogotickou klenbou s medziklenbovými pásmi, ktoré zabiehajú do konzol. Fasáda je neogotická s lomennými oknami. Kostol je neogotický, postavený na mieste dreveného kostola v rokoch 1870-1874 podľa projektu arch. J. Zítka. Vnútorné zariadenie je neochotické z poslednej tretiny 19. stor. Oltárny obraz narodenia p. Márie je od J. B. Klemensa z roku 1879.

zskasociaciatespolommspalarik

euresmojekysuceocrzemanikovazs palarikazs milana mravca