Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041/4341055
MAIL: rakova@rakova.sk

Vyberte váš jazyk

Organizácie obce 

  • Obecný úrad
  • Spoločný školský úrad
  • Organizácia pre kultúru a verejné služby
  • Miestna knižnica


Školské zariadenia


Subjekty s majetkovou účasťou obce

zskasociaciatespolommspalarik

euresmojekysuceocrzemanikovazs palarikazs milana mravca