Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041/4341055
MAIL: rakova@rakova.sk

Vyberte váš jazyk

Evidencia účasti poslancov Obecného zastupiteľstva v Rakovej v roku 2023

Meno a priezvisko Termíny zasadania OZ
  31.3.2023 23. 6.2023  8.9.2023
     
MDDr. Dominika Lejtrichová ✔  ✔       
Bc. Richard Čambora  ✔  ✔  ✔       
Jozef Čišecký ✔       
PharmDr. Peter Šuška ✔       
Ing. Tibor Kajánek ✔       
Bc. Roman Rafaj ✔       
Mgr. Peter Kotula ✔       
Miroslav Strýček ✔       
JUDr. Miroslav Mariak ✔       
Marian Šuška ✔       
Mgr. Viera Urbaníková ✔       
Ing. Juraj Križek ✔       
Mgr. René Gamrot ✔       
             
Počet poslancov na zasadaní 12 12 13      

 

Vysvetlivky:
✔ prítomný
x neprítomný – ospravedlnený
xx neprítomný – neospravedlnený 

zskasociaciatespolommspalarik

euresmojekysuceocrzemanikovazs palarikazs milana mravca