Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041/4341055
MAIL: rakova@rakova.sk

Vyberte váš jazyk

erb obceDobrý deň prajem. Viem že nie som prvý, ktorý sa Vás pýta na otázku výstavby telocvične. V akom štádiu vlastne je dostavba telocvične?

Nehnevajte sa, ale je to trn v oku viacerých občanov, ked vidí ako jeho dieťa musí cvičiť napr. telocvik na chodbe ZŠ, žiadne krúžky, proste žiadna aktivita hlavne cez zimné obdobia. Myslím si, že je to hambou päťtisícovej obce. Avšak nechcem Vám krivdiť, ak je v tomto probléme už riešenie. Prosím, nevyhovárajte sa stále na rozpočet obce, predsa sa jedná hlavne o deti, o budúcnosť mladých občanov. Veď keď sú peniaze na námestie obce, určite sa nájdu aj na dostavbu telocvične.

Ďakujem za skorú odpoveď. Peter Vražel.

Odpoveď:

Dobrý deň.
Naozaj nie ste prvý, kto sa pýta na otázku výstavby telocvične. Po štyroch rokoch neúspešných pokusov získať finančné prostriedky z viacerých grantov sme opäť na začiatku.
Vychádzame z predpokladu, že pokiaľ nedokážeme pripraviť finančné prostriedky aspoň na sprevádzkovanie hracej plochy a šatní, čo predstavuje cca 800 tisíc €, nemá cenu umrtvovať do nedokončenej stavby, ktorá by neslúžila aspoň na výučbu telesnej výchovy akékoľvek prostriedky. Obec je schopná investovať úverové prostriedky maximálne vo výške cca 400 tisíc €. Ostatné financie musíme ale získať, ak nie z dotácie, tak z predaja majetku, alebo z iných zdrojov. A toto je hlavný problém, prečo už toľko rokov stojí výstavba telocvične.
Vyčítate nám výstavbu námestia. Námestie Jána Palárika nestaviame z rozmaru. Obec požiadala o nenávratný finančný príspevok vo výške 95 % z celkových nákladov v rámci opatrenia regenerácie sídel Regionálneho operačného programu na projekt Regenerácie verejných priestranstiev v centre obce Raková. V rámci tohto projektu rieši nie len námestie, ale i chodník popri ceste II/487, detské ihrisko, verejné WC, verejné osvetlenie a ďalšie objekty a takto z peňazí eurofondov môžeme zveľadiť centrálnu časť obce. Keby sme o tieto peniaze nepožiadali, získali by ich iné obce a my by sme tieto práce museli vykonať z vlastných prostriedkov, nakoľko je veľký predpoklad, že po vyčerpaní týchto zdrojov už nebude Európska únia podporovať podobné projekty.
Na dokončenie telocvične sme vypracovali tri projekty, prostredníctvom ktorých sme žiadali o dotáciu, ale ako som už uviedol vyššie neboli úspešné a v hľadaní zdrojov na dokončenie aktívne pokračujeme ďalej. Ale uznajte, že nemôžeme preto zastaviť všetky oblasti rozvoja a musíme sa usilovať aj o ďalšie rozvojové programy v prospech občanov našej obce.
S pozdravom Ing. Miroslav Mareček, zástupca starostu obce Raková

zskasociaciatespolommspalarik

euresmojekysuceocrzemanikovazs palarikazs milana mravca