Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041/4341055
MAIL: rakova@rakova.sk

Vyberte váš jazyk

EPSON MFP image

Predmetom projektu je vybudovanie fotovoltickej elektrárne na výrobu elektrickej energie v obci Raková, odberné miesto : Verejné osvetlenie Korcháň. . Vyrobená el. energia bude využívaná na vlastné účely obce. Popis východiskovej situácie spotreby el. energie v budove je uvedený v energetickom audite. Predmetom projektu je inštalácia zariadenia na výrobu elektrickej energie pre verejné osvetlenie v obci Raková, odberné miesto Korcháň a to predovšetkým s ohľadom na pozitívny dopad na životné prostredie. (zníženie CO2).

EPSON MFP image

Predmetom projektu je vybudovanie fotovoltickej elektrárne na výrobu elektrickej energie v obci Raková, odberné miesto : Verejné osvetlenie Centrum. . Vyrobená el. energia bude využívaná na vlastné účely obce. Popis východiskovej situácie spotreby el. energie v budove je uvedený v energetickom audite. Predmetom projektu je inštalácia zariadenia na výrobu elektrickej energie pre verejné osvetlenie v obci Raková, odberné miesto Centrum a to predovšetkým s ohľadom na pozitívny dopad na životné prostredie. (zníženie CO2).

EPSON MFP image

Predmetom projektu je vybudovanie fotovoltickej elektrárne na výrobu elektrickej energie v obci Raková, odberné miesto : Verejné osvetlenie IBV. . Vyrobená el. energia bude využívaná na vlastné účely obce. Popis východiskovej situácie spotreby el. energie v budove je uvedený v energetickom audite. Predmetom projektu je inštalácia zariadenia na výrobu elektrickej energie pre verejné osvetlenie v obci Raková, odberné miesto KIBV a to predovšetkým s ohľadom na pozitívny dopad na životné prostredie. (zníženie CO2).

zskasociaciatespolommspalarik

euresmojekysuceocrzemanikovazs palarikazs milana mravca