Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041/4341055
MAIL: rakova@rakova.sk

Vyberte váš jazyk

EPSON MFP image

Názov projektu : Rekonštrukcia autobusových zastávok v obci Raková

Miesto realizácie: Obec Raková

Cieľ projektu: zvýšenie bezpečnosti a komfortu cestujúcich v obci Raková.

Výška NFP: 48 590,11 EUR

Oprávnené výdavky: 51 147,48 EUR

Popis projektu: predmetom projektu je rekonštrukcia autobusových zastávok v obci Raková. V rámci projektu budú odstránené staré nevyhovujúce zastávky nahradené novými modernejšími a bezpečnejšími. Každá zo zastávok je vybavená osvetlením napojeného na jestvujúce verejné osvetlenie. Zastávky Raková Golis smer Čadca, Raková UNZ, Raková Goralka smer Čadca budú navyše osadené informačným LED displejom o pravidelných odchodoch spojov.

zskasociaciatespolommspalarik

euresmojekysuceocrzemanikovazs palarikazs milana mravca