Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041/4341055
MAIL: rakova@rakova.sk

Vyberte váš jazyk

Uznesenie č.1/2023
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií berie na vedomie
„Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov“ predložené starostom
obce Raková za kalendárny rok 2022.
pdfUznesenie komisie

Oznámenie o funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za rok 2022

zskasociaciatespolommspalarik

euresmojekysuceocrzemanikovazs palarikazs milana mravca