Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041/4341055
MAIL: rakova@rakova.sk

Vyberte váš jazyk

 Záverečný účet obce Raková za rok 2022 schválený Obecným zastupiteľstvom v Rakovej dňa 23.6.2023, uznesením č. 4.25/2023

pdfZáverečný účet obce Raková za rok 2022

zskasociaciatespolommspalarik

euresmojekysuceocrzemanikovazs palarikazs milana mravca