Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041/4341055
MAIL: rakova@rakova.sk

Vyberte váš jazyk

oznam

Obec Raková v súlade s § 72 ods. 20 zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov zverejňuje výšku ekonomicky oprávnených nákladov na opatrovateľskú službu a rozvoz obedov za rok 2022.

zskasociaciatespolommspalarik

euresmojekysuceocrzemanikovazs palarikazs milana mravca