Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041/4341055
MAIL: rakova@rakova.sk

Vyberte váš jazyk

Depositphotos 69597801 xl 2015

V súlade s § 4 ods. 6) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Obec  Raková predkladá informácie o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022 nasledovne (Príloha č. 2 k zákonu č. 329/2018 Z. z.):

                                   500 850,00

ÚVKO = ------------------------------------------------- x 100% =  34,91 %. 

                                1 434 530,00

 

Sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov v euro/tona na rok 2023 :   22 €/tona.

pdfOznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022

pdfVýpočet úrovne vytriedenia komunálneho odpadu Obce Raková

Zverejnené: 27.02.2023

zskasociaciatespolommspalarik

euresmojekysuceocrzemanikovazs palarikazs milana mravca