Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041/4341055
MAIL: rakova@rakova.sk

Vyberte váš jazyk

Z ľava Vladimír Kolar Ing. Miroslav Mareček Mgr. Anton Heglas Mgr. Silvia Petreková Ján Kmeťko Stanislav Grečmal iKoncom mesiaca marec sa delegácia obce Raková a Kysuckého osvetového strediska v Čadci zúčastnila jubilejného 20. ročníka divadelnej prehliadky DIDA Pivnica, s ktorou naša obec, v ramci Palárikovej Rakovej dlhodobo spolupracuje. Postrehy z návštevy prináša náš Stanislav Grečmal.

zskasociaciatespolommspalarik

euresmojekysuceocrzemanikovazs palarikazs milana mravca