Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041/4341055
MAIL: rakova@rakova.sk

Vyberte váš jazyk

20 nezamestnaných žien z obce Raková a 20 nezamestnaných žien z poľskej gminy  Lipova sa zúčastnilo špeciálneho vzdelávacieho semináru s názvom : Šanca nových možností. Celé podujatie bolo organizované v rámci projektu cezhraničnej spolupráce medzi obcou Raková a gminou Lipowa.

Loga EU ZSK a PL-SK

V pondelok, 16. septembra 2013 ráno,  bolo v dome kultúry veľmi rušno. Prebiehali tam prípravy na spomínaný vzdelávací seminár. Krátko pred desiatou sa už konferenčná miestnosť zaplnila účastníkmi. Celé podujatie otvoril a viedol starosta obce Raková Mgr. Anton Heglas, ktorý privítal a požiadal o  príhovor riaditeľa Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Čadci, Ing. Miroslava Marečka. Vo svojom príhovore pozdvihol dôležitosť tohto podujatia, ktorého je ich úrad spoluorganizátor.  Spomenul, že aj napriek vysokej miere nezamestnanosti v okrese, vyvíja Úrad práce všetky možné kroky aby našiel pre svojich klientov – nezamestnaných vhodnú prácu.  

 

prvý deň prednášali pracovníci Úradu práce, sociálnych vecí  a rodiny, Akadémie vzdelávania, Poľského úradu na vyhľadávanie, zamestnania a rekvalifikácie  na tému: ako sa aj v takto náročnej dobe zamestnať. Dôraz prednášok bol kladený na možnosti rekvalifikácie, napr. opatrovateľky.  Súkromne hospodáriaci roľník, čerpanie dotácii na činnosť ako možný zdroj príjmu, bol ďalší bod programu vzdelávacieho semináru. Sústavne sa zvyšujúca cena za potraviny a ich značná nekvalita na trhu sú pre túto oblasť podnikania výzvou. Druhý deň  bol v znamení praktických ukážok, ako si môžu nezamestnané ženy v domácnosti vyplniť svoj voľný časť. Výroba bytových doplnkov z novinového papiera, kreslenie obrázkov na sklo, chytilo ženy tak, že sa im nechcelo ísť ani na obed.  Na záver dňa  zostal čas už len na krátke lúčenie a našim Poľským kolegyniam sme popriali šťastný návrat domov. Tak ako povedali pred odchodom: škoda že to bolo len na dva dni. Tento  projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko– Slovenská republika2007-2013s názvom: Otvorme hranicu novému poznaniu.

zskasociaciatespolommspalarik

euresmojekysuceocrzemanikovazs palarikazs milana mravca