Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041/4341055
MAIL: rakova@rakova.sk

Vyberte váš jazyk

Súčasná doba  informatizácie posunula možnosti veľmi dopredu a vďaka im prinášame nový informačný systém s názvom Geoportál obce Raková.

Ide o jednoduchú aplikáciu, ktorá funguje ako webový prehliadač ( doporučujeme Google Chrome) , v ktorej si môžu užívatelia postupne vkladať vrstvy ako:

Otrofotomapa, katastrálna mapa, domy, územný plán, hystorické mapy. V budúcnosti bude Geoportál doplnený aj o pasport cintorína, ciest a verejného osvetlenia.

GEOPORTAL

zskasociaciatespolommspalarik

euresmojekysuceocrzemanikovazs palarikazs milana mravca