Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041/4341055
MAIL: rakova@rakova.sk

Vyberte váš jazyk

Technický pokrok pri príprave jedál neobišiel ani školskú jedáleň pri Základnej škole Milana Mravca v Rakovej. Medziročný  nárast o 48 stravníkov  v školskej jedálni ,(momentálne 386) priviedol poslancov Obecného zastupiteľstva v Rakovej riešiť situáciu s nárastom počtu stravníkov. Do úvahy prichádzali dve riešenia. Zvýšiť počet pracovníkov v školskej jedálni, alebo zakúpiť zariadenie na automatickú prípravu jedál. Obecné zastupiteľstvo vyjadrio všeobecný záujem zakúpiť zariadenie na automatickú prípravu jedál - Konvektomat. Ide o zariadenie, ktoré dokáže pripraviť stravu rýchlešie, s podstatnu úsporou energií, hlavne zdravšie a chutnejšie. Napríklad kým doteraz bolo pri príprave 120 kusov rezňov použitých 15 litrov oleja a príprava trvala kuchárovi 45 minút, konvektomat toto množstvo pripraví za 12 minút, zo spotrebou 1,2 litra oleja. Celkové náklady na zakúpenie zariadenia budú 16150EUR, ktoré sú rozložené do dvoch splátok. 1/2 v roku 2013 a 1/2 v roku 2014. Zakúpenie zariadenia bude financované z príjmov školskej jedálne a dosiahnutých úspor energie v budúcom období.

konvektomat

IMG-20131030-00564

 

 Na obrázku: varenie mäsa, ryže, zemiakov, knedle a zeleniny súčasne. 

Prvá skúška konvektomatu v školskej jedálni v stredu 30.10.2013

 

 

zskasociaciatespolommspalarik

euresmojekysuceocrzemanikovazs palarikazs milana mravca