Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041/4341055
MAIL: rakova@rakova.sk

Vyberte váš jazyk

2. septembra 2013, otváral nový školský rok 2013/2014 v Základnej škole Milana Mravca, minister školstva, vedy, výskumu a športu Dušan Čaplovič, spolu zo vzácnimi hosťami: poslancom NRSR Jánom Podmanickým, prednostom Obvodného úradu v Žiline Vladimírom  Macáškom, prednostom Obvodného úradu v Čadci Milanom  Rebrošom, riaditeľom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Miroslavom Marečekom , poslancami Obecného zastupiteľstva v Rakovej.

Po privítaní starostom obce Antonom Heglasom a riaditelom školy Jozefom Haviarom, si minister prezrel novostavbu telocvične a učební. Tak ako odznelo z jeho príhovoru, sme jedna z málo obcí, ktorá sa môže pochváliť stúpajúcim počtom žiakov. Preto bude hľadať spôsoby, ako nám s toutou stabou pomôcť, hlavne s dostavbou učební. Následovalo krátke stretnutie s pedagogickými pracovníkmi, na ktorom sa diskutovalo o problémov v školstve. Krátko pred deviatou ráno, už pána ministra čakali žiaci základnej školy, rodičia a občania, kedy bude  slávnostne otvorený nový školský rok.  Myšlienka, ktorú povedal: že vykonávanie učiteľského povolania je vlastne "misiou", ktorá nikdy nebola a nie je riadne zaplatená bola ocenená veľkým potleskom všetkých prítomných. Nakoniec svojej návštevy, odovzdal Pán minister všetkým novým prvákom malý darček a poprial im veľa úspechov v škole.

{gallery}galeria/Minister{/gallery}

zskasociaciatespolommspalarik

euresmojekysuceocrzemanikovazs palarikazs milana mravca