Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041/4341055
MAIL: rakova@rakova.sk

Vyberte váš jazyk

 

 

 

Vzácna návšteva z africkej Tanzánie v Rakovej a na Kysuciach

V stredu 24. júla 2013 sme mali možnosť v Rakovej privítať vzácnu návštevu pána Benjamina Williama Mkapa exprezidenta Tanzánie spolu s manželkou pani Anna Mkapa a ich 4-člennou osobnou ochrankou. Týchto vzácnych hostí, ktorí boli v našej obci a vôbec na Kysuciach prvýkrát, sprevádzali páter Andrzej Urbański, SDS bývalý generálny predstavený rehole salvatoriánov (r.1999-2012), od roku 2012 čestný občan našej obce, ďalej páter Zdzislaw Tracz, SDS ekonóm generálneho domu salvatoriánov v Ríme, tiež veľadôstojný pán Piotr Sadkiewicz farár z poľskej obce Leśna pri Źywci a ešte pán Jozef Urbański z Leśnej.

 

Pán exprezident aj s manželkou prišli na jednodňovú návštevu Kysúc počas svojho 7-dňového pobytu v obci Leśna, kde sa zúčastnili na oslavách 40. kňazského jubilea ich dlhoročného priateľa pátra Andrzeja Urbańskeho, SDS, ktorý v rokoch 1973 – 1993 pôsobil ako misionár v Tanzánii.

 

Pán Benjamin Mkapa bol prezidentom Tanzánie počas dvoch volebných období v rokoch 1995 – 2005 ako v poradí tretí prezident v novodobých dejinách tejto samostatnej krajiny. Skôr ako bol zvolený za prezidenta, v rokoch 1977 – 1980 zastával post ministra zahraničných vecí, v rokoch 1980 – 1983 pôsobil ako minister informácií a kultúry a v r. 1984 – 1990 opäť zastával úrad ministra zahraničných vecí, v r. 1990 – 1992 bol ministrom pre informácie a vysielanie a v rokoch 1992 – 1995 pracoval ako minister pre vedu, technológiu a vysokoškolské vzdelávanie. Krátku dobu pôsobil aj ako veľvyslanec Tanzánie v USA i ako vysoký komisár v Kanade. Aj keď už má dôchodkový vek, v novembri tohto roku bude mať 75 rokov, je naďalej veľmi aktívny. Je predsedom medzivládnej organizácie rozvojových krajín „South Centre“ so sídlom v Ženeve. Je držiteľom niekoľkých čestných doktorátov.

 

Po slávnostnom privítaní v dopoludňajších hodinách na Obecnom úrade v Rakovej starostom obce Mgr. Antonom Heglasom a vzájomnom zoznámení sa rozvinula živá diskusia o živote a dianí v našej obci. Páter Andrzej Urbański ukázal naším hosťom listinu, ktorá je dokumentom o jeho čestnom občianstve v našej obci a tú nosil ako cestovný doklad po celý deň všade so sebou, aby sa mohol pochváliť, že aj on je Kysučan .

 

Na pravé poludnie pán starosta Mgr. Anton Heglas, a dvaja tlmočníci – Mgr. Pavol Kulla a Mgr. Martin Golis spolu s našimi hosťami vyrazili za spoznávaním niektorých zaujímavostí nášho regiónu. Ako prvú sme navštívili obec Stará Bystrica, kde nás milo privítal pán Pavol Bartek, zástupca starostu obce spolu s ostatnými zamestnancami. Po krátkom predstavení histórie a súčasnosti tejto obce a malom občerstvení v zasadacej miestnosti obecného úradu sme sa presunuli na námestie. Tu nám podali zaujímavý výklad o jedinečnom slovenskom orloji a o 13.00 hodine mali naši hostia možnosť pozrieť si orloj v pohybe. Po spoločnom fotografovaní a krátkej zastávke pred sochou sv. Michala archanjela na rínku sv. Michala sme dostali pozvanie na spoločný obed v miestnej Obľúbenej reštaurácii. Posilnení dobrým obedom sme poďakovali našim skvelým hostiteľom za milé prijatie a obohacujúci program a vzájomným obdarovaním malými spomienkovými darčekmi sme sa pobrali na našej ceste po Kysuciach o pár kilometrov ďalej.

 

V Múzeum kysuckej dediny vo Vychylovke nás už očakával pán riaditeľ Kysuckého múzea v Čadci MVDr. Miloš Jesenský, PhD. a pani Janka Berešová vedúca správy Historickej lesnej úvraťovej železnice vo Vychylovke spolu so svojimi spolupracovníkmi. Pre našich hostí pripravili naozaj bohatý program v areáli múzea. Privítanie v novovybudovanej staničke spojené videoprojekciou a malým občerstvením jablkovými koláčikmi. Jazda historickým vláčikom ťahaným parnou lokomotívou bola pre hostí nevšedným zážitkom, tiež vystúpenie heligonkárov a ukážka drotárskeho umenia ako aj prehliadka niektorých historických obydlí v areáli múzea. Hostia si okrem príjemných spomienok odniesli aj niekoľko výrobkov z drôtu, ktoré im budú pripomínať Kysuce v ich africkej domovine. Na rozlúčku si s našimi hostiteľmi v skanzene vymenili drobné darčeky.

 

Za príjemne prežitý deň sme ďakovali na spoločnej večernej svätej omši v kostole Narodenia Panny Márie v Rakovej, ktorú celebroval pán farár Mgr. Roman Skolozdra spolu s prítomnými kňazmi z Poľska. Za veľkej účasti veriacich sme v závere sv. omše spoločne zablahoželali pátrovi Andrzejovi Urbańskemu k jeho 40. kňazskému jubileu s kyticou zo štyridsiatich bielych šípových ruží s venovaním od členov ružencových spoločenstiev v Rakovej. Krojované speváčky venovali pátrovi nádhernú pieseň, pri ktorej sa mu vtlačila aj slza do oka. Po svätej omši pokračovalo stretnutie s našimi hosťami spoločným agapé – pohostením v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Rakovej. Pán prezident Benjamin Mkapa poďakoval občanom Rakovej za svedectvo viery, ktoré mal možnosť prežiť na večernej svätej omši i za prijatie v našej obci. Počas príjemného večera v neformálnych rozhovoroch sme vzájomne spoznávali spôsob života v našich krajinách. Pri rozlúčke sme našich hostí obdarovali malými darčekmi, ktoré im budú pripomínať stretnutie v Rakovej a popriali šťastný návrat do ich domovov.

 

Mgr. Mária Bzdilíková, poslankyňa OZ v Rakovej.

 

{gallery}galeria/Tanzania{/gallery}

zskasociaciatespolommspalarik

euresmojekysuceocrzemanikovazs palarikazs milana mravca