Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041/4341055
MAIL: rakova@rakova.sk

Vyberte váš jazyk

Nedeľa 19.mája 2013 bolo v kutúrnom dome Jána Palárika už od poludnia poriadne rušno. Viac než 120 detí sa chystalo na svoje predstavenie, ktoré si pripravili pre svoje mamičky a staré mamy. Oslavu "Dňa matiek" odštartoval starosta obce Mgr. Anton Heglas slávnostným príhovorom, v ktorom poukázal na dôležitosť matky pri výchove detí. V závere svojho príhovoru poprial všetkým mamičkám a starým mamám: " V mene celého kolektívu, ktorý dnešné podujatie pripravil vám prajem, aby ste zo svojich detí mali vždy radosť. Ak sa vo vašich očiach niekedy kvôli nim objavia slzy, nech sú to slzy šťastia."

Potom už nasledoval skoro dvojhodinový program básni, spevu a tanca v ktorom účinkovali:

mažoretky ELA, tanečný krúžok pri CVČ Raková, deti z Materskej školy Raková - Korcháň, hudobno - dramatický súbor   Púpavienky, mažoretka Majka Rafajová, deti s Materskej školy Raková - Fojstvo, deti - Margarétky, spevácky zbor Cirkevnej základnej školy Jána Palárika, mažoretka Klára Ľuptovcová, tanečný súbor pri Cirkevnej základnej škole Jána Palárika, hudobno dramatický súbor ĎUMA a Miška Martikánová. Na záver pozval starosta obce - Mgr. Anton Heglas všetkých prítomných na čašu vína, pri ktorej si všetci spolu zapievali naše ľudové piesne.

Za zorganizovanie tohto vydareného podujaia by sme chceli poďakovať všetkým zainteresovaným, hlavne však: pracovníkom Centra voľného času Raková, základných a materských škôl v Rakovej, pracovníkom OKVS a Obecného úradu v Rakovej.

 {gallery}galeria/den_matiek_2013{/gallery}

zskasociaciatespolommspalarik

euresmojekysuceocrzemanikovazs palarikazs milana mravca