Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041/4341055
MAIL: rakova@rakova.sk

Vyberte váš jazyk

SODB2021 Obec Raková obyvateliaŠtatistický úrad SR 1. februára 2023 zverejnil dátový produkt s názvom "MOJA OBEC" na domovskej web stránke sčítania www.scitanie.sk .

Ponúka vybrané údaje za každú obec a slúži pre rýchlu orientáciu pre samosprávu, obyvateľov, ale aj pre návštevníkov a ďalších užívateľov zaujímajúcich sa o danú obec. Údaje o obyvateľoch, domoch a bytoch pre obec Raková sú priložené nižšie v prílohe.

Kliknutím na obrázok si môžete prezrieť dokument:

                     OBYVATELIA                                                           DOMY, BYTY

 SODB2021 Obec Raková obyvatelia               SODB2021 Obec Raková domy byty

pdfSprístupnenie dátového produktu MOJA OBEC

zskasociaciatespolommspalarik

euresmojekysuceocrzemanikovazs palarikazs milana mravca