Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041/4341055
MAIL: rakova@rakova.sk

Vyberte váš jazyk

statistic

Štatistika počtu obyvateľov obce Raková k 31.12.2022

Počet obyvateľov k 31.12.2021 - 5627

Počet narodených 42

Počet prisťahovaných 98

Počet zomretých 60

Počet odsťahovaných 60

 

Celkový počet obyvateľov k 31.12.2022 - 5647

Prírastok 20 obyvateľov .

zskasociaciatespolommspalarik

euresmojekysuceocrzemanikovazs palarikazs milana mravca