Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041/4341055
MAIL: rakova@rakova.sk

Vyberte váš jazyk

statisticŠtatistika počtu obyvateľov obce Raková k 31.12.2021. Počet obyvateľov k 31.12.2020    -     5627

Počet narodených                    67

Počet prisťahovaných              74

Počet zomretých                     80

Počet odsťahovaných             61

Celkový  počet obyvateľov  k 31.12.2021   -   5627

 

Prírastok  0  obyvateľov .       

zskasociaciatespolommspalarik

euresmojekysuceocrzemanikovazs palarikazs milana mravca