Štatistika počtu obyvateľov obce Raková k 31.12.2019

Počet obyvateľov k 31.12.2018 - 5581

Počet narodených 60

Počet prisťahovaných 95

Počet zomretých 58

Počet odsťahovaných 78

 

Celkový počet obyvateľov k 31.12.2019 - 5600

Prírastok 19 obyvateľov .