voda, ver. osvetlenie, komunálny odpad, údržba miest. komunikácií:

 041 4341 510

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Bc.Miroslav Urbaník                         
0905 975 633

Anton Mariňák                                    
0915 357 695

Organizácia pre kultúru a verejné služby Raková poskytuje služby v zmysle zásad o poskytovaní niektorých služieb obcou.

F/ služby poskytované príspevkovou organizáciou – OKVS

Por.

číslo

Úkon

Suma

v EUR

Suma

V EUR

1.

Vozidlo(vrátane vodiča a pohonných hmôt):

-   Avia MP-13 (plošina)

-   Nakladač UNC 060

-   Služby s traktorom (preprava,odhrňanie snehu..)

-   Traktor s príslušenstvom (posyp, metla, mulčovač,..)

-   Traktor bager CAT 434E

-   Preprava vozidlom AVIA

25 EUR/1 hodina

25 EUR/1 hodina

25 EUR/1 hodina

25 EUR/1 hodina

30 EUR/1 hodina

25 EUR/1 hodina

10 EUR/1 hodina

6,25 EUR/ ¼ hodina

6,25 EUR/ ¼ hodina

6,25 EUR/ ¼ hodina

6,25 EUR/ ¼ hodina 

7,50 EUR/ ¼ hodina

6,25 EUR/ ¼ hodina

2,50 EUR/ ¼ hodina

Por.

číslo

Úkon

TKO odvoz stavebného odpadu kontajnerom

Suma

v EUR

1. Pristavenie a odvoz veľkoobjemového kontajnera 7m3 50 EUR/za jeden vývoz

Por.

číslo

Úkon

práca zamestnancov

Suma

v EUR

Suma

V EUR

1. Odborný pracovník (murár, stolár, pilčík, ....) 10 EUR/1 hodina 2,50 EUR/¼ hodina
2. Pomocný pracovník (výkopové práce, ....)   8 EUR/1 hodina 2,00 EUR/¼ hodina

Cena sa účtuje za každú začatú štvrťhodinu výkonu. Minimálna sadzba pri výjazde je 1 polhodina. 

 

Možnože aj Vám sa stalo, že v deň zvozu tuhého komunálneho odpadu nebola Vaša smetná nádoba vyprázdnená. Aké sú dôvody?

1. Smetná nádoba nebola v čase zvozu umiestnená na verejne prístupnom mieste. Pracovníci vykonávajúci zvoz, nemajú  oprávnenie  vstupovať  na súkromný pozemok.

2. V nádobe sa nachádza nebezpečný odpad, ktorý môže poškodiť vozidlo na zber odpadu. Ide o žeravý popol, ktorý spôsobuje zapálenie odpadu nachádzajúceho sa vo vozidle.

Príspevková organizácia obce Raková zriadená Obecným zastupiteľstvom v Rakovej v zmysle § 11 ods. 4 písm. l zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov, v súlade so zákonom NR SR č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Identifikácia organizácie príspevková organizácia obce Raková zriadená Obecným zastupiteľstvom v Rakovej v zmysle § 11 ods. 4 písm. l zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov, v súlade so zákonom NR SR č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Organizácia pre kultúru a verejné služby Raková

Predmet činnosti
Hlavná činnosť pre obec Raková:

  • činnosť na úseku miestnej kultúry
  • údržba miestneho rozhlasu
  • údržba verejného osvetlenia
  • údržba miestnych komunikácii
  • údržba verejných priestranstiev
  • údržba miestneho cintorína
  • údržba hnuteľného a nehnuteľného majetku obce
  • odvoz TKO a separovaného odpadu
  • zabezpečenie verejnoprospešných služieb