V Sobotu 08. 04. 2017 sa naše dievčatá z mažoretkového súboru ELLA zúčastnili medzinárodnej súťaže v Sobotišti. Súťažili sme vo veľkých a taktiež aj v malých formáciách. Mažoretkám sa celkom darilo a bolo vidieť, že stres ktorý bol na začiatku súťažnej sezóny sa už stratil. Naše úspechy: VF baton kadet - 3.miesto, VF baton junior - 3. miesto, mini baton senior- 2. miesto, duo baton senior- 3. Miesto. Trénerky aj mažoretky boli spokojné, pretože sme zažili deň plný zážitkov a po ceste domov sa každej mažoretke na krku ligotala medaila. Tešíme sa na ďalšie podobné súťaže, ktorých sa zúčastnime v ďalších mesiacochDSCN7177

DSCN7191DSCN7291 1

Dňa 28. februára 2017 konala sa výročná členská schôdza základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska a Základnej organizácie Zväzu telesne postihnutých Raková. Za JDS sa zúčastnilo 70 členov z 96, za ZŤP 44 členov. Keďže členovia sú väčšinou organizovaní v oboch organizáciách a akcie sú poriadané spoločne, konala sa spoločná výročná členská schôdza.

V sobotu 15. októbra 2016 dobrovoľný hasičský zbor v našej obci oslavoval 90. výročie založenia DHZ. Už o 13. hod. niektorí členovia DHZ Raková navštívili miestny cintorín, kde položili kytice zakladajúcim členom.
O 15. hodine sa pozvaní hasiči a hostia stretli v hasičskej zbrojnici, kde si mohli pozrieť výstavu trofejí za 90 rokov a výstavu fotografií. Potom sa všetci pobrali slávnostným sprievodom na svätú omšu, ktorú celebrovali Ján Uskoba a Roman Skolozdra. Sprievod viedla historická hasičská striekačka, ktorú ťahal záprah a sprevádzal ho aj obecný rozhlas. Na svätej omši pán farár Ján Uskoba požehnal nový hasičský prápor.
Po omši sa mohli hostia aj domáci občerstviť pri chutnom guláši, ktorý pripravili poľovníci z Rakovej, pri pivku a kofole, ktoré poskytol Jozef Čišecký ako sponzorský dar.
Slávnostnú schôdzu viedol tajomník DHZ Raková Miroslav Mareček. V úvode predseda Ľudovít Kováčik vyzdvihol vynikajúce základy, ktoré postavili zakladatelia zboru, ďalej vyzdvihol úspechy rakovských hasičov na súťažiach. Podotkol, že všetci by sme mali ťahať za jeden povraz, a nie oddeľovať sa, a potom bude všetko fungovať ako jeden celok.

V nedeľu 16.10.2016 sa opäť stretli zástupcovia politických strán pôsobiacich v obci Raková, aby si zmerali sily na 18. ročníku futbalového turnaja v malom futbale. Tento turnaj, ktorý bol založený v roku 1999 a zrejme svojím pomenovaním je najstarší v rámci okresu, ale i ďaleko za jeho hranicami.

28. júla 2016 sa členovia DHZ Raková stretli skoro ráno v hasičskej zbrojnici, aby prežili krásny deň na branných cvičeniach žiakov základných škôl Jána Palárika a Milana Mravca v našej obci.