V sobotu – 1. augusta 2015 si členovia miestnej organizácie Slovenského zväzu chovateľov /MO SZCH/ v Rakovej pripomenuli 50. výročie od založenia organizácie. Členov organizácie a hostí na slávnostnej schôdzi privítal predseda MO SZCH Miroslav Ondrušek. 
Pozvanie prijal predseda SZCH v Bratislave Július Sabo a predstavitelia družobných organmizácií SZCH a hostia zo Starej Vsi nad Ondřejnicí /ČR/, Radlin /PR/, Třinec /ČR/, Čadca, Kysucké Nové Mesto a Žilina. Za obec Raková sa zúčastnil starosta Anton Heglas , poslanci obecného zastupiteľstva , predstavitelia spolkov a zo zakladajúcich členov Augustín Šuška.

V správe o činnosti za uplynulých 50 rokov podpredseda SZCH František Chabreček priblížil históriu a vývin chovateľskej organizácie. Založená bola na prvej členskej schôdzi 16. 7. 1965, kde zvolili prvý výbor v zložení : František Petrek – predseda, Milan Poláček – podpredseda, Emil Bednárik – tajomník, Stanislav Tutka – pokladník, Augustín Šuška – hospodár. Členskú základňu tvorilo 17 obyvateľov obce. Základným cieľom organizácie bolo získavanie mladých perspektívnych členov, poriadanie prednášok o preventívnej liečbe zvierat a predchádzaniu chorobám i samozásobovanie zvieratami z čistokrvných chovov.

Spočiatku dovážali králiky a hydinu z Moravy, čo mal na starosti hospodár Augustín Šuška. Milan poláček ako okresný registrátor králikov bol z organizácie ako prvý zvolený v roku 1966 do okresného výboru.
Členovia organizácie sa zapájali do brigád v obci, ako bola výstavba budovy materskej školy, obecného úradu, telocvične, kostola na Korcháni, rekonštrukcie kostola v centre,, nákupného strediska na Korcháni, pohostinstva pod Lipami, farskej budovy, muštárne, areálu zdravia, brigádach na štátnych majetkoch a podobne.

Do roku 1989 bolo v okrese Čadca 23 základných organizácií SZCH. Chovatelia z Rakovej už patrili medzi popredné organizácie a dosahovali výborné výsledky. Po roku 1989 zostali v okrese len tri organizácie : Čadca – 34 členov, Kys. Nové Mesto – 36 členov, Raková - 54 členov. V tom čase sa v Rakovej dostal na vysokú úroveň chov králikov, o čo sa zaslúžili Alojz Skotnický a František Chabreček. V roku 1984 SZCH usporiadala prvú propagačnú výstavu králikov, kde vstavovali 6 plemien a celkom 126 kusov.

V roku 2002 usporiadali najväčšiu oblastnú výstavu s medzinárodnou účasťou chovateľov . celkom 96 vystavovateľov z Poľska, Českej republiky a SR vystavovalo 626 kusov zvierat. Najväčšie zastúpenie mali králiky – celkom 32 plemien a 336 kusov.

Na čele MO SZCH v Rakove pôsobili ako predsedovia František Petrek /1965 – 1992/, František Chabreček /1992 – 2004/, Ján Slončík /2004 – 2008/ a od roku 2008 doteraz Miroslav Ondrušek. V okresnom výbore a oblastnom výbore SZCH Kysuce pôsobili z Rakovej František Chabreček, Jozef Budoš, Ladislav Liščák a Peter Turiak. Vďaku si zaslúžia mnohí vzorní chovatelia z organizácie, dlhoroční členovia i bývalí predsedovia a starostovia obce – Peter Byrák, Jozef Šamaj, František Broš i terajší starosta obce Anton Heglas.

V súčasnosti má ZO SCH Raková 42 dospelých členov a 13 mladých chovateľov. Výbor pôsobí v zložení :preseda – Miroslav Ondrušek, podpredseda – František Chabreček, tajomník – Peter Turiak, pokladník – Miloš Skotnický, hospodár – Ladislav Liščák, registrátor – Ľubo Krištofík, koordinátor pre mládež – Jozef Krkoška.

V diskusii ocenil prácu chovateľov v obci nielen starosta obce A. Heglas, ale aj mnohí ďalší. Predseda SZCH J. Sabo tiež organizácii odovzdal Európsku plaketu chovateľov ako najvyššie ocenenie, ktoré MO SZCH v Rakovej získala za zásluhy o rozvoj chovateľstva v SR a ktorá je v poradí druhou plaketou udelenou na Slovensku.

V závere bolo ocenených 11 dospelých a 15 mladých hovateľov, udelených bolo 7 plakiet - vzorný chovateľ Peter Turiak a Ľubomír krištofík, bronzové plakety Ján Slončík a Jozef Budoš, zlaté plakety Stanislav Honíšek, František Chabreček a Miroslav Ondrušek.

L. Paštrnák,

Fotografie: Adriana Makuchová

Sample Image

V príjemnú a slnečnú nedeľu 29. júla 2007 sa na miestnom ihrisku za prítomnosti stoviek divákov uskutočnil už tradičný  FUTBALOVÝ TURNAJ O PUTOVNÝ POHÁR STAROSTU OBCE.  V slávnostnom zahájení, starosta obce p. Anton Heglas privítal zúčastnené futbalové mužstvá a to okrem domáceho FK Polom Raková – účastníka V. ligy, mužstvá Kysučanu Korňa - staronového účastníka V. ligy, susedov zo Slávie Staškov – 1. trieda majstrovstva okresu i novovytvorené mužstvo Čadce B – Horelice. Práve s týmto mužstvom odohrali domáci 1. zápas, v ktorom hosťom nadelili 5:0. O góly sa postarali Miroslav Badžgoň 3, Tatarčiak, Olešňaník.

Druhý zápas odohrala Korňa so Staškovom, v ktorom zvíťazila v pomere 3:1. Za Korňu skórovali Korduliak, Kotek a T. Korček, za Staškov – Králik. Obedňajšiu prestávku vyplnil zápas bývalých hráčov Staškova a Rakovej, v ktorom Rakovania zvíťazili 4:1, keď hviezdou tohto zápasu bol Dušan Rusko autor  3 gólov.

rakovankaV sobotu 15. marca sa konal v našej partnerskej obci Lipowa už v poradí ôsmy ročník Európskeho dňa žien, ktorý organizuje poslankyňa Európskeho parlamentu poľskej republiky Malgorzata Handzlik.  Podujatia sa zúčastnilo približne 700 žien, ktoré zastupovali jednotlivé Gminy (obce) vo svojich tradičných krojoch.

 • Dobrovoľný hasičský zbor
 • Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov
 • Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov
 • Miestna organizácia zväzu telesne a zdravotne postihnutých
 • Slovenský zväz včelárov
 • Futbalový klub Polom
 • Turistický klub Polom
 • Cyklistický klub Biking – www.biking.sk
 • Slovenský rybársky zväz (Štefan Poliak)
 • Poľovnícke združenie Polom Čadca
 • Slovenský červený kríž – darcovia krvi
 • Matica Slovenská