• Dobrovoľný hasičský zbor
 • Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov
 • Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov
 • Miestna organizácia zväzu telesne a zdravotne postihnutých
 • Slovenský zväz včelárov
 • Futbalový klub Polom
 • Turistický klub Polom
 • Cyklistický klub Biking – www.biking.sk
 • Slovenský rybársky zväz (Štefan Poliak)
 • Poľovnícke združenie Polom Čadca
 • Slovenský červený kríž – darcovia krvi
 • Matica Slovenská