DSCN0853

Turistický klub Polom Raková a Obec Raková v sobotu 13. mája 2017 usporiadali v Rakovej v Areáli zdravia Okresné kolo pretekov turistickej zdatnosti.

Aj napriek zamračenej oblohe sa v sobotu ráno zišlo 128 pretekárov, aby si zmerali svoje sily v siedmych vekových kategóriách. Stavitelia tratí sa počas dvoch dní museli veľmi snažiť, aby postavili vhodné trate pre všetky kategórie a umiestnili azimuty v lesnom teréne z dôvodu masívneho výrubu lesného porastu. Pri tomto im pomohla dokonalá znalosť terénu, aby celé trate vyhovovali náročným kritériám súťaže.

Preteky otvoril prednosta okresného úradu v Čadci PhDr. Peter Šimčisko, ktorý všetkých srdečne privítal, poprial im veľa úspechov a žiadny úraz. Po ňom všetkých privítal zástupca starostu obce Raková Ing. Miroslav Mareček, ktorý ospravedlnil neprítomnosť starostu obce Raková. Zaželal všetkým pretekárom mnoho zdaru pri zdolávaní náročnej trate. Po otvorení Ing. Peter Kultán vysvetlil súťažiacim trať a preteky zahájil Stanko Mrázik.

Hneď po štarte súťažiacich čakalo stúpanie do kopca a určovanie turistických a topografických značiek a disciplína viazanie uzlov. O niečo vyššie odhad vzdialenosti. Potom žiacke a dorastenecké kategórie čakalo určovanie azimutov. Žiaci museli nájsť 2 azimuty, dorastenky a ženy 4 azimuty a mužské kategórie 6. Najmladší žiaci sa po uzloch odklonili na orientáciu mapy a po napojení na stredne dlhú trať spolu so žiakmi lámali si hlavu pri spoznávaní hradov, vrcholov hôr a hlavných Európskych miest. Po prebehnutí voľného úseku sa napojili na najdlhšiu trať. Dospelácke kategórie po nájdení azimutov čakala na ich trati kultúrno – poznávacia činnosť. Všetci súťažiaci absolvovali správne určenie liečivých rastlín a drevín, prelezenie lanovej lavičky a pred cieľom hádzali kriketovou loptičkou. Disciplína plazenie bola pre mokrý terén zrušená. Aby tieto náročne disciplíny zvládol každý pretekár, stojí to mnoho hodín driny nielen súťažiacich ale aj vedúcich turistických krúžkov, ktorí idú mnoho krát príkladom účasťou na pretekoch.

O diplomy pre ocenených pretekárov a občerstvenie sa postarala Obec Raková, medaile zabezpečila Regionálna rada KST v Čadci a malú sladkosť pre každého súťažiaceho Turistický klub Polom Raková.

V závere patrí veľké ďakujem všetkým rozhodcom a obetavým ľuďom, ktorí sa akokoľvek pričinili na príprave a priebehu celých pretekov.

Marta Balošáková

TK Polom Raková