V sobotu 15. októbra 2016 dobrovoľný hasičský zbor v našej obci oslavoval 90. výročie založenia DHZ. Už o 13. hod. niektorí členovia DHZ Raková navštívili miestny cintorín, kde položili kytice zakladajúcim členom.
O 15. hodine sa pozvaní hasiči a hostia stretli v hasičskej zbrojnici, kde si mohli pozrieť výstavu trofejí za 90 rokov a výstavu fotografií. Potom sa všetci pobrali slávnostným sprievodom na svätú omšu, ktorú celebrovali Ján Uskoba a Roman Skolozdra. Sprievod viedla historická hasičská striekačka, ktorú ťahal záprah a sprevádzal ho aj obecný rozhlas. Na svätej omši pán farár Ján Uskoba požehnal nový hasičský prápor.
Po omši sa mohli hostia aj domáci občerstviť pri chutnom guláši, ktorý pripravili poľovníci z Rakovej, pri pivku a kofole, ktoré poskytol Jozef Čišecký ako sponzorský dar.
Slávnostnú schôdzu viedol tajomník DHZ Raková Miroslav Mareček. V úvode predseda Ľudovít Kováčik vyzdvihol vynikajúce základy, ktoré postavili zakladatelia zboru, ďalej vyzdvihol úspechy rakovských hasičov na súťažiach. Podotkol, že všetci by sme mali ťahať za jeden povraz, a nie oddeľovať sa, a potom bude všetko fungovať ako jeden celok.


Nasledovalo odovzdávanie ocenení:
+ Za mimoriadne zásluhy
Jozef Hurina, Viera Mravcová
+ Za zásluhy
Jozef Šamaj, Jaroslav Urbaník, Stanislav Grečmal, Jozef Hrčka, Janka Hurinová
+ Za príkladnú prácu
Jozefa Čišecká, Jozef Jurčacko, Matúš Cisárik, Alžbeta Turiaková, Janka Zvercová, František Mariak, Matej Michnáč, Michaela Balošáková
+ Za spoluprácu – II. stupňa
Jozef Klieštik, gen. riaditeľ Kysuckých pekární VILIJA
+ Za spoluprácu – III. stupňa
Viliam Heczko, Bohuslav Ostruszka, Jaroslav Labaj, Jiří Šustek, Ladislav Heglas, Anton Heglas, Miroslav Heglas, Dalibor Velčovský
+ Za spoluprácu – III. stupňa
Organizácia pre kultúru a verejné služby Raková, Centrum voľného času Raková, Cirkevná ZŠ J. Palárika Raková, Základná škola Raková, Stará Ves nad Ondřejnicí
+ Medaily Za vernosť
50 rokov členstva
Ladislav Čišecký, Stanislav Grečmal, Jozef Kováčik, Ľudovít Kováčik
40 rokov členstva
Anton Kapusniak, Janka Kubicová, Mária Beňová, Anna Heglasová, Ján Chnúrik, Peter Jarnik , Mária Chabrečková
30 rokov členstva
Jozefa Čišecká, Miroslav Kováčik, Viera Mravcová, Pavol Sadlek, Jozef Šamaj, Viera Urbaníková
+ Ďakovný list Prezídia DPO
Ladislav Čišecký, Margita Novotná
+ Pozdravný list Prezídia DPO
Anna Heglasová
Svojou návštevou nás poctili títo hostia: Jozef Straka – člen Prezídia DPO SR a krajský predseda DPO SR, Ing. Peter Harcek – člen snemu DPO SR a okresný veliteľ OV DPO Kysucké Nové Mesto, Dalibor Velčovský – starosta okresného sboru hasiču Moravskoslzeského kraje Frýdek – Místek, Ing. Jaroslav Kapusniak – krajský riaditeľ HaZZ v Žiline, Ing. Stanislav Zdařil – riaditeľ Okresného riaditeľstva HaZZ Čadca, Mgr. Anton Heglas – starosta obce Raková, Marta Balošáková – okresná riaditeľka OV DPO Čadca, Mgr. Ján Uskoba – rakovský farár, Mgr. Roman Skolozdra – bývalý rakovský farár, členovia predsedníctva OV DPO Čadca, predstavitelia družobných hasičských zborov z Milíkova (ČR), Starej Vsi nad Ondřejnicí(ČR), Dolnej Lištnej (ČR) a Leśnej(PL), delegácie z okrsku č. 4: DHZ Staškov, DHZ Olešná, DHZ Zákopčie – Ústredie,DHZ Zákopčie – Tarabov a DHZ Oščadnica, zástupcovia organizácií z obce a sponzori, ktorí dlhé roky podporujú dobrovoľný hasičský zbor Raková.

M.B.