28. júla 2016 sa členovia DHZ Raková stretli skoro ráno v hasičskej zbrojnici, aby prežili krásny deň na branných cvičeniach žiakov základných škôl Jána Palárika a Milana Mravca v našej obci.

Členovia Dominik Urbaník a Matúš Cisárik v úvode pre deti predniesli prednášky o ochrane pred požiarmi a užitočné informácie, kedy sa môžu ocitnúť v mimoriadnej udalosti alebo situácii a ako na ňu zareagovať. Deti sa do rozprávania aktívne zapájali a odpovedali na otázky. Následne si pred školou mohol každý vyskúšať hasičskú techniku, prípadne sa odfotiť v zásahovom obleku a v prilbe. Medzitým ostatní aktívni členovia DHZ Raková pripravovali ukážky hasenia požiaru na ihrisku, kde sa žiaci zo základných škôl postupne presúvali. Keď sa „konečne“ podarilo zapáliť improvizované ohnisko a úspešne vykonať ukážku zásahu výjazdovej jednotky, deti mali možnosť sami si vyskúšať striekať z prúdnice a lafety z našej Tatry CAS32 148. Poďakovanie patrí členom DHZ Raková, ktorí boli ochotní obetovať svoj voľný čas a hospodárovi ihriska FK Polom Raková.