...keď sám rozdávaš radosť, ocenenie, keď máš porozumenie pre iných - už sa v Tvojom srdci začali Vianoce...
Radosť a ocenenie potleskom i milými darčekmi sme vo veľkom rozdávali vo štvrtok 15.12. na medzinárodnom vianočnom koncerte s názvom Vianoce s priateľmi. Toto milé každoročné stretnutie partnerských škôl v predvianočnom čase sa tento rok uskutočnilo u nás - na Slovensku a tak nám bolo cťou privítať u nás hostí - z Čiech a Poľska. V priebehu dopoludnia sa uskutočnili 2 koncerty v kostole Narodenia Panny Márie v Rakovej, nielen pre žiakov, no i pre verejnosť.

 

 Do našej dediny zavítal Mikuláš

Aj tento rok prišiel do Rakovej Mikuláš rozsvietiť vianočný stromček pred obecným úradom a potešiť rakovské detičky sladkými dobrotami. Krásne, mrazivé, nedeľné slnečné popoludnie sa v Rakovej začalo o 13.00 hodine. Celé popoludnie otvorila Jarka Nekorancová. Starosta obce Mgr. Anton Heglas a pán farár vdp. Ján Uskoba privítali prítomných.