Do našej dediny zavítal Mikuláš

Aj tento rok prišiel do Rakovej Mikuláš rozsvietiť vianočný stromček pred obecným úradom a potešiť rakovské detičky sladkými dobrotami. Krásne, mrazivé, nedeľné slnečné popoludnie sa v Rakovej začalo o 13.00 hodine. Celé popoludnie otvorila Jarka Nekorancová. Starosta obce Mgr. Anton Heglas a pán farár vdp. Ján Uskoba privítali prítomných.

 

 Do našej dediny zavítal Mikuláš

Aj tento rok prišiel do Rakovej Mikuláš rozsvietiť vianočný stromček pred obecným úradom a potešiť rakovské detičky sladkými dobrotami. Krásne, mrazivé, nedeľné slnečné popoludnie sa v Rakovej začalo o 13.00 hodine. Celé popoludnie otvorila Jarka Nekorancová. Starosta obce Mgr. Anton Heglas a pán farár vdp. Ján Uskoba privítali prítomných.