Tento rok sa pravidelná "Vianočná besiedka" základných škôl Rakovej, Lipowej a Starej Vsi nad Ondřejnicí konala v Polsku, v kostole Lešnej. Naši žiaci sa predstavili týmto programom