Vážení občania, 

upozorňujeme Vás na zmenu termínov a systému zvozu separovaného odpadu v obci Raková v druhom polroku 2021. 

Zmena nastala z dôvodu legislatívnej úpravy, podľa ktorej už nie je možné zvážať odpad na ložných plochách vozidiel AVIA. Aj pre zvoz triedeného separovaného odpadu bude využívané zvozové vozidlo Mercedes. Z tohto dôvodu bude zvoz triedeného odpadu rozdelený samostatne na plasty, sklo a papier. Plasty odovzdávajte aj naďalej v plastových vreciach. Papier stačí zviazať motúzom a ochrániť voči dažďu. Sklo sa bude vysypávať priamo na mieste do vozidla. Preto nie je potrebné mať ho pripravené v plastovom vreci. Stačí akákoľvek nádoba alebo jutové vrece, ktoré sa vám vráti. Ďakujeme za pochopenie.

kalendár zvozu 2021 NOVY

pdfKalendár zvozu na druhý polrok 2021