Do našej dediny zavítal Mikuláš

Aj tento rok prišiel do Rakovej Mikuláš rozsvietiť vianočný stromček pred obecným úradom a potešiť rakovské detičky sladkými dobrotami. Krásne, mrazivé, nedeľné slnečné popoludnie sa v Rakovej začalo o 13.00 hodine. Celé popoludnie otvorila Jarka Nekorancová. Starosta obce Mgr. Anton Heglas a pán farár vdp. Ján Uskoba privítali prítomných.


Pri jednotlivých stoloch si mohli zakúpiť výtvory žiakov našich škôl a materskej školy a rôzne vence, ozdoby, šperky a hračky od domácich remeselníkov. Na svoje si prišli malí aj veľkí.
Aj keď sme museli oželieť dedinskú zabíjačku, pre občanov bolo pripravené bohaté občerstvenie v podobe tradičných rakovských polesníkov, kapustnice, frgalov, teplého alko aj nealko punču, vareného vína,
O 15.00 začal hlavný program, ktorý otvorili mažoretky ELLA. Detský súbor Rakovanček z našej materskej školy Fojstvo nám zaspieval pieseň Vitaj Mikuláš. Potom nám deti zo Základnej školy Milana Mravca a zo ZUŠ Jozefa Potočára zaspievali a zahrali na niektoré hudobné nástroje. Deti z Cirkevnej základnej školy nám zaspievali pieseň Vločky a pieseň Zima. Veľmi milo všetkých prekvapila mažoretka Nikolka Kicošová, ktorá zatancovala úžasné sólo. Púpavienky z Centra voľného času Raková sa nám predviedli vo svojom pásme Zvyky od Kataríny po Mikuláša. Na konci programu vystúpili mažoretky ELLA – juniorky.
Pred zotmením prišiel medzi detičky a ich rodičov túžobne očakávaný Mikuláš. Mikuláš sa všetkým prihovoril a vyzval deti, aby mu prišli na pódium niečo zarecitovať alebo zaspievať. Detičky sa očividne nebáli, pretože sa ich nazbieralo mnoho. Anjeličkovia aj čerti medzitým rozdávali sladkosti medzi ostatnými detičkami. Potom sa všetci aj s Mikulášom presunuli k vianočnému stromčeku, aby ho spoločne rozsvietili a spokojné detičky sa pobrali s úsmevom na tvári do tepla svojich príbytkov.
V závere sa chcem poďakovať Mikulášovi, anjelom a čertom, že navštívili aj našu obec, chlapom z OKVS Raková, ktorí ozdobili vianočný stromček a pripravili celé námestie, dobrovoľným hasičom z Rakovej, ktorí sa postarali o bezproblémový presun (zastavili premávku) detí s Mikulášom k vianočnému stromčeku, všetkým, ktorí nám zaplnili stoly krásnymi výrobkami a každému, kto sa akokoľvek podieľal na príprave tohto aj keď studeného, ale nádherného popoludnia.

Miška Balošáková