Dobrý deň, všimol som si že v našej obci prebieha rozsiahla rekonštrukcia verejného osvetlenia. Veľmi sa mi to páči. Svetlá ponúkajú vyššiu svietivosť a lepšie je vidieť chodcov na ceste. Dokonca môžem povedať, že sú podstatne lepšie pre vodičov ako svetlá v Čadci. Neoslňujú tak vodičov. Chcem sa len opýtať, či sa budú tieto svetlá cez noc vypínať, tak ako v iných obciach po rekonštrukcií. Ďakujem Martin B. Raková.

 

Náš názor je totožný. Svietidlá sú svojou optikou smerované na osvetlenie povrchu ciest a chodníkov a tak nespôsobujú oslňovanie vodičov. Ba dokonca sa niekedy zdá, že z pohľadu z boku ani svietidlo nesvieti. Čo sa týka vypínania cez noc, tak o tom ani neuvažujeme. LED svietidlá, ktoré inštalujeme majú možnosť regulovať výkon. Takže po polnoci, kedy je frekvencia pohybu osôb nízka bude znížený výkon osvetlenia  na 60%.

S pozdravom Mgr. Anton Heglas starosta obce

Veľmi by ma zaujímalo a možno aj ostatných občanov obce Raková, že ktoré telefónne číslo z telefónneho adresára ktorý je zverejnený na oficiálnej internetovej stránke obce Rakova funkčné a na ktoré sa dá dovolať? Podľa mojich skúsenosti z posledného obdobia som zistil, že ani jedno čo sa týka obce. Tie ktoré sú tam uvedenie ako tiesňová linka je úplne samozrejme že s tými obec nemá nič spoločné. Viac ma zaujímajú telefónne čísla obce: Miestne komunikácie, zberný dvor.

Tiež by ma zaujímalo telefónne číslo p. starostu. Je tam uvedené číslo 0905/609130,  na ktoré som skúšal niekoľkokrát   volať ale samozrejme ani raz som sa nedovolal. 

Preto sa pýtam: Pán starosta, nie ste Vy tak verejný činiteľ zvolený hlasmi občanov? Išli ste do funkcie starostu s tým, že budete spravovať túto obec a že budete nápomocný občanom? No podľa mojich len pár skúseností ste Vy p. starosta verejnosti veľmi neprístupný a svoj služobný telefón dvihnete len tomu kto je podľa Vás vhodný. 

Ďalej by som Vám p. starosta chcel pripomenúť jednú vec, zastupujete jednú z najväčších obci na Kysuciach len 5 km  od okresného mesta a obecná infraštruktúra je zaostalá za inými obcami. Len 5 km a na Rakovej je problém s internetom, s televíziou a ďalšími vecami ktoré sú dnes pre iné obce samozrejmosťou.
Preto Vás p. starosta vyzývam aby ste sa k funkcii starostu postavili zodpovednejšie, začali byť prístupnejší k občanom áno k tým ktorý Vás dobrovoľne zvolili do funkcie a začnite niečo pre túto obec robiť a modernizovať až sa za Vás nemusíme hanbiť. 

Ďakujem

 

Odpoveď

Z mailu, ktorý ste mi  zaslali je cítiť veľa hnevu voči mne a vedeniu obce. Neviem čím sa to stalo. V každom prípade sa Vám chcem ospravedlniť sa nesprávne uvedené telefónne čísla v adresári, ktoré sme už opravili . Čo sa týka môjho služobného mobilného telefónu, v mieste môjho trvalého bydliska nie je dostatočne pokrytá oblasť  GSM signálom , čo malo za následok že ste sa mi nedovolali. V prípade že by došlo k ohrozeniu života a majetku občanov neváhajte kontaktovať zložky integrovaného záchranného systému.  Tie už podniknú patričné úkony v zmysle zákona, vrátane kontaktovania sa zo starostom obce. V poslednom rade zásadne nesúhlasím s Vašim názorom, že naša obec nie je dostatočne pokrytá infraštruktúrou   ako je internet a televízia. Práve naopak, obec Raková zaviedla ako prvá na Kysuciach,  spolu s mestom Turzovka poskytovanie služby internetu prostredníctvom káblových rozvodov, s pokrytím 95% obyvateľstva. Žiaľ práve Vy budete pravdepodobne bývať práve v tej oblasti obce, kde z ekonomických dôvodov, v zmysle zásad o ekonomickej efektívnosti neboli telekomunikačné služby zavedené. Žiaľ, nakoľko ste sa pod svoj príspevok nepodpísali, neviem posúdiť o akú oblasť ide.

S pozdravom Mgr. Anton Heglas, starosta obce Raková

Dobrý deň,

chcela by som sa opýtať, aké možnosti má obec na riešenie problému voľne sa pohybujúcich psov v našej obci. Ľudia si zakúpia psov a voľne ich nechajú behať po ulici, neprejde jediný deň, čo by som na prechádzke so synom nestretla niekoľkých psov, každý deň vyháňam psov zo záhrady, vyjdem pred dom na ulicu a tam do mňa skočí pes... Toto nie je o tom, že niekomu utečie výnimočne pes zo záhrady, ale o tom, že ľudia úmyselne psov vypúšťajú von, pričom je naozaj len otázka času, kedy niekomu ten pes ublíži.

Myslím si, že s týmto má problém veľa obyvateľov našej obce, takže by ma zaujímalo, ako sa dá uvedená situácia riešiť, či má obec nejaké možnosti, ako zakročiť voči majiteľom týchto psov, resp. riešenie túlavých psov bez majiteľov.
Z vlastnej skúsenosti viem, že požiadanie susedov, aby psa nepúšťali na ulicu, nemá bohužiaľ žiadny efekt.

Odpoveď:

Voľný pohyb psov po verejných priestranstvách je zakázaný. Pre samosprávu je to dosť pálčivý problém, nakoľko nemáme obecnú políciu, ktorá by to postihovala priamo na mieste blokovou pokutou. Pri správnom konaní o uložení pokuty je na strane obce dokázať, koho pes je a kto sa priestupku dopustil. Túto situáciu komplikuje zrušený zákon o povinnom čipovaní psov a mačiek, ktorý pôvodne prikazoval opatriť každé zviera identifikačným čipom, čo by pre samosprávu ale aj pre organizácie zabezpečujúce odchyt psov pomohlo identifikovať majiteľa. Pokiaľ viete o občanovi, ktorý sa tohto nezákonného konania dopustil, ohláste nám to telefonicky na tel. čísle: 041/4341055 alebo mailom : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..  Čo sa týka túlajúcich sa psov: obec Raková má podpísanú zmluvu o odchyte túlavých psov a mačiek. Po nahlásení sú psy a mačky odchytené a umiestnené do útulku.

 

Dobrý deň, mám dotaz, už 2 roky poctivo s rodinou separujeme odpad, našu popolnicu máme v podstate celoročne prázdnu a aj napriek tejto skutočnosti sa náša snaha nijako nepremietla do výšky poplatku, ktorý ste nám vyrúbili za komunálny odpad. Načo sú zo strany obce prideĺované čiarové kódy? Asi len tak  bez zjavného dôvodu sme ich  lepili na vrecia? Obec triedený odpad vyvezie na skládku za zlomok ceny bežného zmiešaného komunálneho odpadu, avšak nijakým spôsobom už druhý rok aj napriek prísĺubom  túto skutočnosť nezohĺadňuje na výške poplatku u daňovníka, ktorý poctivo separuje.

Odpoveď

Žiaľ súčasná legislatíva prikazuje každému pôvodcovi odpadu triediť odpad. Takže nie je možné zvýhodňovať tých čo separujú. Skôr musíme sankcionovať tých či neseparujú. Čiarové kódy nám pomáhajú zisťovať kto a koľko spotreboval vriec na separovaný odpad a koľko mu máme vydať na ďalší rok. Taktiež nám veľmi pomáhajú identifikovať občanov, ktorí  nesprávne triedia odpad, čím ho vlastne znehodnotia. Vďaka zavedeniu vriec s čiarovým kódom nám výrazne stúpol objem a kvalita zložiek separovaného odpadu. Úspora pohonných hmôt a pracovného času pri zvoze je taktiež výrazná.  Žiaľ hospodárska recesia mala vplyv aj na výkupnú cenu surovín, získaných zo separovaného zberu. Dokonca niektoré komodity sme radi, že nám ich odoberú bezplatne. Vďaka podpore separovaného zberu vydávaním vriec a čiarových kódov, ochote občanov Rakovej separovať svoj odpad, nemusela obec zvyšovať poplatok za komunálny odpad. Najspravodlivejší spôsob vyrubovaniu poplatku za komunálny odpad, pri ktorom by sa zohľadňovalo triedenie odpadu je poplatok podľa množstva. Rodiny by platili podľa počtu odvezených smetných nádob.  No skúsenosti odkryli jednu podstatnú nevýhodu tohto spôsobu vyrubovania poplatku. Niektorí občania aby ušetrili, vyviezli svoj odpad na čierne skládky. A tie je obec povinná odstrániť na vlastné náklady, takže sa na to poskladáme všetci.

Dobrý deň. Som návševník vašej obce a chcem sa opýtať kde sa dá vo vašej obci najesť. Ďakujem. Milan S. Rožňava

Odpoveď:

V našej  obci funguje jedna reštauračná prevádzka v priestoroch nákupného strediska  pri ceste na Raková - Korcháň. 

templatemo header pizza