Reagujem na anketu. Akože načo dáte kamery keď tá telocvičňa mala byť do r. 2007 dorobená? ..myslím základy... Radšej by som dala na tú telocvičňu peniaze, lebo naše deti cvičia na chodbách v škole alebo v hasičskej zbrojnici. Ak by ste mohli, tak vás prosím, aby ste tú telocvičňu dostavali aspoň do r.2010

Dovidenia. S pozdravom občianka Rakovej

 

Vážená občianka z Rakovej.

     Kamerový systém slúži predovšetkým na prevenciu a zvýšenie osobnej bezpečnosti a ochrany majetku občanov ako i obce. Vybudovaním metropolitnej optickej siete v obci sa jeho zavedenie výrazne zlacňuje a túto investíciu dokážeme pokryť z rozpočtu obce.
     Keď spadla telocvičňa, vláda deklarovala, že chce výrazne pomôcť. Prišlo ale k predčasným voľbám a sľúbené peniaze z rezervy predsedu vlády sa rozkotúľali inam.
     Obec zo svojich zdrojov nie je schopná vybudovať telocvičňu v krátkom období. Musela by si na jej výstavbu požičať peniaze z banky. Toto by zastavilo ostatné rozvojové aktivity obce. Preto sme sa rozhodli telocvičňu ako hrubú zastrešenú stavbu zakonzervovať a hľadať iné predovšetkým dotačné zdroje na jej dostavanie. Predpokladám, že sa nám to do konca tohto roku podarí vyriešiť a v čo najkratšom období úspešne dokončíme i túto stavbu, ktorá bude slúžiť v prospech nielen našich detí ale i všetkých občanov a návštevníkov obce na športové a relaxačné vyžitie.

S pozdravom Anton Heglas, starosta obce.

Naša obec je v širokom okolí známa nedisciplinovanosťou chodcov. Každoročne skončí svoj život pod kolesami automobilov najmanej jedna osoba. Pri prejazde Rakovou autom sa aj mne niekoľkokrát stalo, že som musel prudko skočiť na brzdy aby som nezrazil chodca, čím som samozrejme ohrozil bezpečnosť posádky v aute za mnou. Už niekožkokrát sa mi pri presúvaní po obci stalo, najma smerom od kultúrneho domu na vyšný koniec, že som takmer skončil pod kolesami auta. Preto by som sa Vás chcel opýtať, či sa do budúcna plánuje s výstavbou a rekonštrukciou chodníkov v obci. Aby to u nás nevyzeralo za pár rokov ako na divokom západe, že si každý bude jazdiť kadiaž chce. Rovnako ako ja, predpokladám, že aj ďalší spoluobčania vyšného konca by čo najskor uvítali výstavbu chodníkov. Ďakujem za realizáciu nie za komentár.

S pozdravom a prianím pekného dňa Branislav Gašperák

S vašim listom doslova súhlasím. V našej obci je len niekoľko metrov chodníkov, no a tie sú vo veľmi zlom stave. Betónová doska sa rozpadáva a trčia z nej drôty. Preto som do hlavných úloh na rok 2008 zaradil vysporiadanie pozemkov pod miestnymi komunikáciami a pod chodníky. Hneď po skončení stavby odkanalizovania obce by sme chceli začať s ich výstavbou.

Pekný deň praje Anton Heglas, starosta obce

Ako nie prvý a určite ani nie posledný občan chcem reagovať na priebeh projektu Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie Horných Kysúc. Bývam v osade Pod Bukovinou, kde prebieha budovanie kanalizácie už dva mesiace. Rád by som poukázal na bezohľadnosť stavebných firiem, ktoré realizujú výstavbu. Ich konaním dochádza k nenávratnému devastovaniu súkromných pozemkov a verejných komunikácii, ktoré sú len ťažko použiteľné pre chodcov, nieto ešte pre osobné vozidlá. Je takmer nemožné dostať sa cez tony blata k autobusovej zastávke, či k obchodu a pritom stále vyzerať ľudsky. Takisto musím poukázať na nemenej dôležitú vec, ktorou je poškodenie odvodňovacích rigolov, ktoré boli občanmi svojpomocne vybudované a ktoré odvádzali zrážkovú vodu z našich pozemkov. Zamestnanci stavebnej firmy tento fakt ignorovali a všetky tieto zariadenia úplne znefunkčnili, alebo poškodili. Dochádza tak k tomu, že v čase zrážok sa voda valí cez naše záhrady alebo cesty, čím dochádza ešte k zhoršeniu už tak katastrofálnej situácie. Naliehavo Vás týmto žiadam o riešenie situácie, najmä, čo sa miestnych komunikácii týka, aby v čase nastavajúcich vianočných sviatkov nám bolo umožnené prijať návštevy našich príbuzných. Ďalej Vás žiadam o zvýšený audit nad priebehom výstavby, aby sa z cieľa, ktorý má byť prospešný verejnosti nestal predmet sporov a napätia. Za odpoveď a urgentné preriešenie Vám ďakujem a želám všetkým zamestnancom Obecného úradu v Rakovej pekné prežitie vianočných sviatkov.

Štefan Škoda

Chápem Vaše znepokojenie nad výstavbou kanalizácie. Problémy začali už od samého začiatku. Keďže projekt bol po finančnej stránke veľmi podhodnotený, na stavbu boli prizvané firmy z malými skúsenosťami a zlým technickým vybavením. Keďže hlavným investorom je SEVAK a.s. Žilina, obce nemajú možnosť vstupovať do priebehu výstavby. Jediná možnosť je cez rozkopové povolenia miestnych komunikácií, ktoré vydávame my. No aj tam to nie je také jednoduché. Ani jedno rozkopové povolenie nebolo zo strany dodávateľa dodržané. My ako správny orgán môžeme za jeho porušenie vyvodiť sankciu.
No a tu začína problém. Túto pokutu nám dodávateľ nezaplatí a ak začneme pokutu vymáhať súdnou cestou, dostaneme dodávateťa stavby do konkurzu. / záväzky firmy sú údajne vyše 500 mil Sk/. To by znamenalo nedodržanie termínu ukončenia výstavby a tým krátenie fin. prostriedkov z EÚ. Samozrejme ako vinníci by sme boli označení my starostovia a primátori. No aj tak pevne verím že situácia sa v roku 2008 zlepší.
Zárukou by tomu mala byť aj účasť firiem z Kysúc, ktoré to tu poznajú a majú už aj značné skúsenosti.

S pozdravom Anton Heglas, starosta obce

   Som toho názoru, že kultúra v našej obci pomaly ale isto „zakapáva“.
 Netýka sa to len diskoték, na ktoré chodí čoraz menej Rakovanov a ktoré
 strácajú úroveň, ale predovšetkým kultúry v tom pravom zmysle slova.
 Nielen ja, ale aj ostatní občania Rakovej, aj tí oveľa skôr narodení, než
 ja, by iste privítali nejaký kultúrny program na nedeľné poobedia. Veď je
 to už naozaj veľmi dávno, čo tu vystupoval nejaký zbor alebo divadelný
 súbor. Okrem Palárikovej Rakovej v obci nemáme nič, čím by sme sa mohli
 odreagovať a hlavne umelecky povzniesť, či dokonca niečomu priučiť.
 Chcela by som Vás teda požiadať, aby ste s týmto problémom niečo robili.
 Možno to nie je problém ako každý iný, ale verte, že oživenia aj zo strany
 kultúry by prospeli nielen občanom, ale aj Vám – vzrástol by obdiv a vďaka
 ľudí, keby videli, že máte záujem a prosby občanov plníte.
 Viem, že táto vec sa nedá riešiť a plniť zo dňa na deň, takisto si
 uvedomujem, že je to záležitosť finančne možno náročná,  ale i tak pevne
 verím, že sa už čoskoro dočkám a v našej obci zažijem nejedno pekné
 kultúrne, nielen nedeľné popoludnie. Pokiaľ môžete a časové podmienky Vám
 to dovoľujú, očakávam Vašu skorú odpoveď.
 S pozdravom Ľ.Č.

 

Na úvod by som sa Vám chcel ospravedlniť za neskorú odpoveď na Váš príspevok. Je to spôsobené zmenou poskytovateľa služieb prístupu na internet, a tak sa mi Váš E- mail dostal až dnes.
Môžem súhlasiť s tým čo píšete.Celá kultúra v obci je momentálne o diskotéke, futbale a pohostinstvách. Chýbajú nám divadelé predstavenia, kino, koncerty, festivaly a podobne.
Snažím sa tieto skutočnosti postupne zmeniť. Preto som sa rozhodol zrekonštruovať priestory kultúrneho domu a začať jeho nový život. Momentálne sa v priestoroch opravujú omietky, menia svetlá, vymieňajú okná. Z priestorov bývalého club baru plánujeme zriadiť klubovňu pre spolky a združenia. Chceme obnoviť kino. Dúfam že sa nám to podarí už do začiatku prázdnin.
 
 
    S pozdravom Anton Heglas, starosta obce Raková