Dobrý deň,   
Nedávno som šiel pešo z Čadce - strojárskeho učilišťa smerom k Vám na Rakovú do Golisa . Bolo krásne slnečno, snehu akurát, všetko tak jemne prikryté, hovorím si  "prejdem sa..." S odstupom pár dní môžem povedať že to bola príjemná asi polhodinová prechádzka,musím však konštatovať, že úsek od Sihelníka po koniec dvojitej zákruty u Zemana je pre samovrahov, alebo ináč povedané na zabitie.
Nechápem prečo nedorobíte v tomto priestore chodník, miesta je tam habadej. Argumenty typu -čakalo sa na zrealizovanie prác firmy SEVAK, alebo nedostatok finančných prostriedkov - neobstoja.
Prepáčte, ale hrubo, vulgarne povedané, túto časť chodníka ste už mohli aj "zjesť".
Uvedomte si jedno - nie všetci ľudia sa vyvážajú autami, ako som si už dávno všimol trasa chodníka sa dosť často využíva a napokon je to Vaša vizitka - ako Obecného úradu. Som zvedavý čo mienite v tejto veci podniknúť a kedy. Vzniknutú situáciu budem teraz pravidelne sledovať. Očakávam že v tomto roku zjednáte nápravu, v opačnom prípade budem mať vhodnú tému na satirickú glosu do celoštátnych týždenníkov.
S pozdravom a prianím úspešného roku 2010          
Július Mokáň

Odpoveď:

Dobrý deň.
Tak v tomto úseku sa na kanalizáciu vyhovárať nemusíme a ani nemôžeme. Vami spomínaný úsek má kanalizáciu a vodovod už niekoľko rokov. Problém je len finančný.
Určite aj Vy ste v televízií videli reklamu, aké je to jednoduché získať finančné prostriedky z Európskej únie. Realita je však úplne iná, čo Vám potvrdí každý starosta, resp. primátor.  Stretávame sa s prísnymi, niekedy až s nezmyselnými podmienkami na získanie dotácií. Typickým príkladom bola aj výzva o NFP na regeneráciu sídiel. V nej môžeme žiadať o dotáciu na chodníky len v rámci centrálnej miestnej zóny, čo však časť obce - u Sihelníka nie je.
V súčasnej finančnej kríze je nemožné financovať výstavbu chodníkov z vlastných zdrojov. Už aj spolufinancovanie projektov ktoré boli schválené z fondov EÚ sú veľkou záťažou obecného rozpočtu. Verím, že sa v budúcnosti situácia vo financovaní zlepší a okrem dostavby chodníkov popri ceste II/487 vybudujeme aj cyklistický chodník okolo rieky Kysuca.
S pozdravom Anton Heglas, starosta obce Raková

Dobrý deň, mám ani nie tak pripomienku ako dotaz. Prosím vás,kedy budú ulice v normálnom stave a nie v takom, ake sú teraz. Myslím konkrétne vyšný koniec obce (U Kajánka, U Maslíka a U Kuči). Sú v takom stave, že keď zaprší tak jediná vhodná obuv sú čižmy. Ďakujem za odpoveď.

Veronika Burdová

Miestne komunikácie narušené výstavbou kanalizácie bude realizátor stavby upravovať do konečnej podoby v spolupráci s obcou postupne najskôr rok po realizácii výkopu, z dôvodu jeho usadania. Taktiež treba počkať na spustenie verejeného vodovodu a verejnej kanalizácie. Bolo by nedobré rozkopávať novú asfaltovú cestu kôli technickej poruche. Provizórnu úpravu a následné zasypávanie dier a výmolov, ktoré vznikajú postupným usádzaním výkopov robí realizátor stavby priebežne.

S pozdravom Anton Heglas, starosta obce

Dobrý deň.
Chcem sa Vás spýtať: Plánujete niečo robiť s tými divými sviniami čo sa nám potulujú po obci??? Dozvedel som sa, že je zákaz strieľať divé svine, ale povedzte mi, včera v noci nám divé svine požrali 90% úrody čo sme mali v oplotenej záhrade, ktorá sa navyše nachádza pri ceste. Takže na koho sa máme obrátiť v prípade náhrady škody? Myslím že je dosť znepokojujúca myšlienka, že sa budete večer vracať z práce domov a pred vchodom Vás nečakane privíta divá sviňa, ktorá Vás preženie po záhrade a nepustí domov!!! Moje kamarátky už divé svine naháňali za bieleho dňa a len tak tak im ušli. Takže myslím, že keby sa ich počet znížil na minimum aby neohrozovali ľudí tak by to bolo najlepšie. Myslím, že keď sa niekomu niečo stane tak už bude neskoro konať. Ďakujem za odpoveď.

Marek Mravec

V prípade náhrady škody sa môžete obrátiť na Obvodný lesný úrad v Čadci. Tlačivo na nahlásenie škody si môžete vyzdvihnúť na sekretariáte Obecného úradu v Rakovej, kde je i potrebné potvrdiť, že uvedená parcela je vo vašom vlastníctve. Mrzí nás, že došlo pravdepodobne k premnoženiu diviakov. Z dôvodu nedostatku potravy prestávajú byť plaché a snažia sa získať potravu v blízkosti domov. V uvedenej veci sme kontaktovali Obvodný lesný úrad v Čadci, kde nám prednosta úradu Ing. Milan Podsklan sľúbil prešetriť, či uvedené diviaky nie sú choré a zároveň konštatoval, že je pripravený v prípade potreby zvýšiť  kvótu odstrelu diviačej zveri. Zároveň nás odkázal na správcu poľovného revíru, ktorý konštatoval, že poľovníci robia pravidelné obhliadky, odstrel diviačej zveri plnia podľa plánu v rozsahu povolenej kvóty a taktiež prikrmujú diviačiu zver v lese, aby nebola nútená ísť k ľudským obydliam. Zároveň konštatoval, že by bolo potrebné vykosiť burinu na záhumienkoch občanov, v ktorej sa množia hraboše a je tiež lákadlom pre lesnú zver.
Ďalšie opatrenia ako obec nemôžeme urobiť. V prípade, že sa situácia nezlepší, budeme opäť rokovať s Obvodným lesným úradom v Čadci a správcom poľovného revíru.

S pozdravom Anton Heglas, starosta obce

Na uvedený príspevok reagovala Mgr. Andea Ďurčanová z Obvodného lesného úradu nasledovne:

Dobrý deň. Zaujímalo by ma čo sa robí s tým obecným internetom ku káblovej televízii a zároveň rozšírenie káblovej televízie o ďalší balík programov. Už to malo byť podľa plánov "dávno" spustené a stále sa toho nemôžme dočkať. S tým aj plánujete niečo robiť, alebo máme zbytočné čakať a máme si dať internet od T-comu napríklad? Dosť by ma toto zaujímalo, pretože už som bol 3x na obecnom úrade sa pýtať ohľadom internetu a zakaždým mi odpovedali, že do dvoch mesiacov by mal byť spustený, a bol som tam vždy až po tých 2 mesiacoch, a stále sa toho nemôžeme dočkať. Takže dúfam, že sa nedozviem, že "do dvoch mesiacov" by mal byť pustený... Za odpoveď vopred ďakujem.

Marek Mravec

Áno máš pravdu. Môj odhad bol, že všetko čo súvisí zo spustením rozšíreného balíka a internetu bude trvať asi dva mesiace. Myslel som čas na vybavenie projektovej dokumentácie a realizácie. Po nesúhlasnom stanovisku Stredoslovenských energeických závodov a.s. sme boli nútení hľadať inú trasu vedenia Raková - Turzovka. Súhlas poskytli Železnice SR. Keďže ide o podperné body vedené popri železnici, všetci ktorí mali pracovať na inštalácií optického kábla museli absolvovať špeciálne školenie zo škúškami odbornej spôsobilosti. Samotný optický kábel bol potiahnutý  začiatkom júna, a z technického hľadiska nič nebránilo spusteniu rozšíreného programového balíka a internetu. Ale stalo sa to čo nikto nečakal. V katastri mesta Turzovka nie je dodnes jasné kadiaľ bude smerovaná trasa optického vedenia zo železničnej stanice na Mestský úrad. Podľa mojich informácií rozhodnutie
padne do 11.9.2009. Po prepojení sietí to bude otázka len niekoľkých dní.

S pozdravom Anton Heglas, starosta obce Raková

Dobrý deň (večer).
    Potešilo ma, keď som si v pošte našiel  HLAS RAKOVEJ z mesiaca júl. O to viac, keď som si na prvej strane našiel v obsahu článok pod názvom "Výstavba kanalizácie a vodovodu - ako ďalej?".  Článok som si prečítal pozorne, žiaľ musím konštatovať, že som sa z neho nič nedozvedel. ˇ
     Totiž konštatácie, ktoré sú tam opísané, sú všetkým známe a dovolím si tvrdiť, že aj empiricky overené. Vieme všetci, že kanalizácia je dobrá a ušľachtilá vec. Zároveň vieme, že všetky cesty a cestičky, či chodníky a chodníčky sú totálne rozbité, často i na pešo nepriechodné.  Od osôb, ktoré vykonávali podobné práce v iných krajinách, napríklad v Nemecku, vieme aj to, že kanalizácia, resp. stavebné práce na takomto projekte sa dajú vykonávať aj úplne iným spôsobom, kedy bežný občan nie je vystavený nespočetným nástrahám a nemilým prekvapeniam, možno často krát až arogancii niektorých stavebníkov. Zrejme sme takí tolerantní a znášanliví, že dokážeme len niekde "v kúte" nadávať a frflať na realitu, ktorá nám každodenne komplikuje život. Možno ten občan v Nemecku, alebo možno aj inde, jednoducho nestrpí v 21. storočí takúto stavebnú realizáciu. Dalo by sa toho o súčasnom stave písať veľa, ale o tom nechcem...  Naviac sú to všetko známe veci, ktoré sú známe zrejme každému občanovi počnúc od maloletých detí až po seniorov. 
    Mňa by totiž potešili úplne jednoduché informácie, resp. zodpovedanie jednoduchej otázky DOKEDY ???.
- Dokedy bude existovať tento neúnostný stav?
- Dokedy má byť kanalizácia v Rakovej hotová?
- Dokedy budú obnovené cesty ?
- Prečo boli cesty upravené u Sihelníka a v Trstenej a ostatné (dúfam, že zatiaľ) nie ?
- Aký je  plánovaný termín kolaudácie kanalizácie, a nakoľko je reálny ?
Prosím o zodpovedanie týchto banálnych a jednoduchých otázok a zároveň prosím o zverejnenie odpovedí na webovej stránke www.rakova.sk.

S pozdravom :   JUDr. Vladimír Gabriš, Raková
 
Na začiatku poviem svoj názor prečo vznikol tento neúnosný stav. V minulosti primátori a starostovia vynaložili veľa úsilia na prípravu tohto projektu. Celý projekt bol v objeme finančných prostriedkov náročnejší oproti získanej dotácií z fondov Európskej únie. Preto bolo na zváženie, či sa do tak náročného projektu pustiť. Rozhodnutie bolo "áno" a stavba sa začala. Finančne poddimenzovaná. No ako to na Slovensku býva zvykom, už aj tak malý koláč si rozdelili firmy spojené v "Združení Horných Kysúc" a omrvinky "hodili" dodávateľským firmám. Preto sa často stretávame s pracovníkmi z ktorých mnohí ani nevedia po sovensky a kanalizáciu doteraz videli iba v televízií!
Dokedy bude trvať tento neúnosný stav? Dúfam že čo najmenej.  Každodené podnety občanov na poškodzovanie majetku, nezjazdnosti komunikácií nás veľmi trápia. Rokovania s dodávateľskými firmami väčšinu k ničomu nevedú a je na zváženie či v takomto postupe prác pokračovať. Treba si však uvedomiť, že to čo nebude do konca októbra 2009 dokončené, v blízkej budúcnosti sa už neurobí.
Termín dokončenia kanalizácie v Rakovej je stanovený na 31.10.2009. Na rok 2010 zostanú už len povrchové úpravy miestnych a štátnych komunikácií.
Komunikácie u Sihelníka a v Trsnenej boli asfaltované, nakoľko práce na na kalizacií boli realizované v roku 2007 a je malá pravdepodobnosť usadzovania výkopov.
Plánovaný termín odovzdávania kanalizácie ktorý sme dostali od investora sa nedodržuje. Požiadali sme investora SEVAK o predloženie nového aktualizovaného harmonogramu.

S pozdravom Anton Heglas, starosta obce Raková