Dobrý deň.
Úvodom sa chcem spýtať, ako pokračuje realizácia sochy Jána Palárika (či sa stále hľadajú finančné prostriedky, alebo už sa začalo aj s vlastnou výrobou sochy). Nie je to dávno, čo som pozeral návrh sochy Jána Palárika. Podľa mojho názoru je navrhnutá podoba sochy príliš strohá. Taká významná osobnosť, akou nepochybne bol Ján Palárik, si určite zaslúži väčšiu poctu od jeho spolurodákov. Ako veľký obdivovateľ antickej architektúry a sochárstva som prišiel na jeden zaujímavý nápad. Nepochybne najväčším sochárskym dielom, aké kedy vzniklo, bol Rhodoský kolos. Bola to 30-35m vysoká socha gréckeho boha slnka Helia zo zliatin medi a železa, ktorá stála pri vchode do rhodoského prístavu. A práve Rhodoský kolos ma natoľko uchvátil, že som sa začal pohrávať s myšlienkou napodobenia tohoto veľdiela. Myslíte, že by sa spoločným úsilím občanov podarilo na projekt takéhoto rázu pritiahnuť dostatok sponzorov? Zaiste by to bola pre Jána Palárika veľká pocta a zároveň by sa niekoľkonásobne zvýšil cestovný ruch v našej obci. V porovnaní s ostatnými obciami nemá Raková s výnimkou chrámu turistom čo ponúknuť (Stará Bystrica má orloj, Turzovka má Živčákovú, Oščadnica má lyžiarské stredisko na Veľkej Rači a mohol by som ďalej menovať). Navyše, socha by ideálne vyplnila prázdné miesto na nedávno dokončenom námestí a taktiež by architektonicky dopĺnila budovu farského chrámu. Preto Vás touto cestou žiadam, aby ste starostlivo zvážili, akým smerom sa chcete v prípade realizácie sochy uberať. O Vašom rozhodnutí ma prosím informujte.
Za skorú odpoveď vopred ďakujem.

S pozdravom Ladislav Čišecký

Odpoveď:

Dobrý deň

Socha Jána Palárika je už dokončená a pripravená na osadenie. Viac než na veľdielo budeme potrebovať sponzorov na získanie financií potrebných na opravu a náter fasády kostola.
S pozdravom Anton Heglas, starosta obce 

Dobrý deň,
asi veľkej časti občanov v obci chýba pohyb, preto by som chcel touto cestou dať návrh, alebo skôr výzvu, aby sa v obci v tomto smere (ešte) niečo spravilo. Telocvična v nedohľadne, postavilo sa síce ihrisko pri štátnej škole, no nie každý šport sa tam dá robiť. Napríklad keby sa dalo trochu doporiadku ihrisko pod hríbom (oplotenie, sito-tenisové a volejbalové, aspon 0,5m mantinely pri oplotení) a udržiavať to trochu (nie len kosiť trávnik) - tým by sa počet športov ktoré sa tam dajú hrať veľmi zvýšil.
Druhá vec je, že v obci sa veľmi nedá bicyklovať a korčulovať-síce je na cestách nový asfalt (už niekoľkokrát opravovaný a hrboľatý) no aj autá jazdia rýchlejšie. Preto by som navrhol, že by sa "hrádza" (chodník) popri rieke Kysuca upravil a na vrch by sa dal asfalt a pri výjazdoch (pod hribom a pri mostoch) dať do stredu takejto "cesty" železné/betónové stĺpiky aby sa predišlo vjazdu auta na túto trasu. Táto trasa je dosť dlhá a môže ísť popri rieke prakticky cez celú obec. Určite by to veľa ľudí privítalo, aj využívalo a predišlo by sa stretu korčuliar-auto, cyklista-auto, čo je dosť dôležité.
Ešte by som sa chcel spýtať, či sa v tomto smere niečo v obci pripravuje alebo plánuje?
Lukáš Zemaník

Odpoveď:

Dobrý deň.

Teší ma, že sa zaujímate o možnosti rozvoja športu v obci. Vaše návrhy sú zaujímavé a vedenie obce sa nimi už zaoberá dlhší čas. O telocvični som písal v predchádzajúcom príspevku. V súčasnosti čakáme na odpoveď na našu žiadosť o dotáciu zo štátneho rozpočtu. Do ihriska sme vo väčšom rozsahu investovali v rámci asfaltovania miestnych komunikácii, keď sme položili nový asfaltový koberec a tak odstránili problémy s kalužami. Inštaláciu mantinelov neuvažujeme a údržbu oplotenia a ostatného zariadenia robia pracovníci OKVS ako aj správca TK Polom Raková na dostatočnej úrovni v rámci našich možností.

S myšlienkou cyklochodníka Strieborná Kysuca po trase Čadca – Makov vyšlo združenie obcí Mikroregiónu Horné Kysuce už pred niekoľkými rokmi. Je vypracovaná štúdia – projekt tohto cyklochodníka, kde sa v rámci našej obce plánuje uskutočniť trasu práve po hrádzi , prípadne po miestnej komunikácii na vyšnom konci s vyústením na miestnu komunikáciu Staškova U Kuči. V susednej Českej republike už na realizáciu podobných cyklochodníkov bolo vypísaných niekoľko grantov ale u nás zatiaľ nebola ani jedna výzva na realizáciu projektov v tejto oblasti. Preto sme sa rozhodli v tomto roku aspoň vyčistiť úsek hrádze od hranice s Čadcou po most v Trstenej a v ďalšom období budeme pokračovať v skvalitňovaní povrchu a predlžovania tohto chodníka až po hranicu so Staškovom. Na asfaltový koberec však budeme musieť hľadať peniaze z dotácii, lebo pre obecný rozpočet by to bolo v súčasnosti príliš veľké sústo.

Chcel by som ale dať do pozornosti možnosť využívať na bicyklovanie a korčuľovanie desiatky kilometrov vyasfaltovaných miestnych komunikácii a spevnených lesných ciest v našej obci. Na viacerých miestach sú inštalované mapy obce, kde si môžete vybrať množstvo trás, na ktorých s orientáciou pomáhajú orientačné tabule, ktoré obec inštalovala v rámci Programu obnovy dediny. V súčasnosti hľadáme zdroje na realizáciu viacerých projektov v tejto oblasti. Pripravujeme cyklomapu obce a jej okolia a vebovú aplikáciu pre cykloturistov v spolupráci s cezhraničnými partnermi z Jablunkovska, ako i ďalšie aktivity.

S pozdravom Ing. Miroslav Mareček, zástupca starostu obce Raková

Dobrý deň prajem.

Viem že nie som prvý, ktorý sa Vás pýta na otázku výstavby telocvične. V akom štádiu vlastne je dostavba telocvične? Nehnevajte sa, ale je to trn v oku viacerých občanov, ked vidí ako jeho dieťa musí cvičiť napr. telocvik na chodbe ZŠ, žiadne krúžky, proste žiadna aktivita hlavne cez zimné obdobia. Myslím si, že je to hambou päťtisícovej obce. Avšak nechcem Vám krivdiť, ak je v tomto probléme už riešenie. Prosím, nevyhovárajte sa stále na rozpočet obce, predsa sa jedná hlavne o deti, o budúcnosť mladých občanov. Veď keď sú peniaze na námestie obce, určite sa nájdu aj na dostavbu telocvične.

Ďakujem za skorú odpoveď. Peter Vražel.

Odpoveď:

Dobrý deň.
Naozaj nie ste prvý, kto sa pýta na otázku výstavby telocvične. Po štyroch rokoch neúspešných pokusov získať finančné prostriedky z viacerých grantov sme opäť na začiatku.
Vychádzame z predpokladu, že pokiaľ nedokážeme pripraviť finančné prostriedky aspoň na sprevádzkovanie hracej plochy a šatní, čo predstavuje cca 800 tisíc €, nemá cenu umrtvovať do nedokončenej stavby, ktorá by neslúžila aspoň na výučbu telesnej výchovy akékoľvek prostriedky. Obec je schopná investovať úverové prostriedky maximálne vo výške cca 400 tisíc €. Ostatné financie musíme ale získať, ak nie z dotácie, tak z predaja majetku, alebo z iných zdrojov. A toto je hlavný problém, prečo už toľko rokov stojí výstavba telocvične.
Vyčítate nám výstavbu námestia. Námestie Jána Palárika nestaviame z rozmaru. Obec požiadala o nenávratný finančný príspevok vo výške 95 % z celkových nákladov v rámci opatrenia regenerácie sídel Regionálneho operačného programu na projekt Regenerácie verejných priestranstiev v centre obce Raková. V rámci tohto projektu rieši nie len námestie, ale i chodník popri ceste II/487, detské ihrisko, verejné WC, verejné osvetlenie a ďalšie objekty a takto z peňazí eurofondov môžeme zveľadiť centrálnu časť obce. Keby sme o tieto peniaze nepožiadali, získali by ich iné obce a my by sme tieto práce museli vykonať z vlastných prostriedkov, nakoľko je veľký predpoklad, že po vyčerpaní týchto zdrojov už nebude Európska únia podporovať podobné projekty.
Na dokončenie telocvične sme vypracovali tri projekty, prostredníctvom ktorých sme žiadali o dotáciu, ale ako som už uviedol vyššie neboli úspešné a v hľadaní zdrojov na dokončenie aktívne pokračujeme ďalej. Ale uznajte, že nemôžeme preto zastaviť všetky oblasti rozvoja a musíme sa usilovať aj o ďalšie rozvojové programy v prospech občanov našej obce.
S pozdravom Ing. Miroslav Mareček, zástupca starostu obce Raková

Dobrý deň, chcem sa spýtať kedy už konečne bude asfaltová vrstva na ulici Fojstvo (okolo Šapita, u Halušky, pod cintorínom..). Táto cesta je v hroznom stave a znehodnotila tlmiče na nejednom aute. Preto sa chcem spýtať a zároveň apelovať na obec, aby v čo najkratšom možnom čase túto komunikáciu opravila. Toto je asi jediný úsek kde sa nedávala asfaltová vrstva z celej Rakovej, dokonca aj Korcháň a pomaly všetky "pľace" sa zrekonštruovali, len tu stále askosi nič. Aj keď kvalita asfaltu ktorý sa použil na komunikácie v Rakovej je príšerná, pretože tento asfalt sa začal ani nie po pol roku trúsiť, praskať, upadať a viackrát sa museli niektoré časti opravovať. Možno by opravu ciest v Našej obci urýchlili petície, sťažnosti a faktúry za poškodené automobily občanov obce, ale o tom tiež pochybujem pokiaľ sa nezmení postoj vedenia obce k týmto otázkam, alebo samotné vedenie.
Viem, že za kvalitu a výstavbu zodpovedajú konrétne firmy, no za tie firmy a teda aj za celkový výsledok zodpovedá obec. Je detinské sa vyhovárať na firmy a ich zamestnancov, skôr treba prijať zodpovednosť za stav obce a myslieť aj na to, dokedy budú občania schopní znášať takéto rozhodnutia, nezodpovedné kroky a vyhováranie vedenia Našej obce.
Veď stačí sa ísť pozrieť 10km za hranice do susedného Rakúska- to je úplne iný svet, človek sa cíti ako v rozprávke oproti Slovensku. Tam sa nemôže stať takéto kocúrkovo, aby tam jazdili niekoľko rokov po totálne rozbitých cestách ako my, tu na Rakovej. A ešte k tomu si v nasledujúcich voľbách zvolia to isté vedenie obce, ktoré ich do tejto otrasnej situácie dostalo. Tu síce každý nadáva, no nikto verejne, nie to ešte aby niečo proti tomu spravil.

Sekcia "Vaše príspevky" je úplne zbytočná, pokiaľ nie je verejná, pretože tam uverejníte len to čo Vám vyhovuje. Ja chápem, že je potrebná istá cenzúra, no stačilo by cenzurovať vulgárnosti a nezmysly.

S pozdravom Lukáš Zemaník

Odpoveď:

S Vašim príspevkom sa nedá úplne súhlasiť. To že miestna komunikácia v časti Fojstvo I a Fojstvo II je v zlom stave, s tým súhlasím. Nie je však pravda, že je to jediný úsek, kde sa "nedávala asfaltová vrstva".

Tých ciest, ktoré ešte neprešli opravou povrchu je podstatne viac, spomeniem iba niektoré: u Surovky, u Vražla, u Tutky, u Blažička .... Pre kompletné dokončenie všetkých ciest bude obec potrebovať finančné prostriedky v objeme cca 2 mil. Eur. Podľa Národného strategického referenčného rámca pre roky 2007-2013 nie je možné čerpať finančné prostriedky z fondov EÚ na opravu miestnych komunikácií pre obce s počtom obyvateľstva ako je obec Raková. Preto všetky náklady spojené s opravou ciest, musí obec znášať z vlastných zdrojov. Z dôvodu radikálneho zníženia finančných príjmov obce zo štátneho rozpočtu sa tento rok nepočíta s rozsiahlejšou opravou ciest. Pokiaľ sa finančná situácia zlepší, opravu ciest v miestnej časti Fojstvo I a Fojstvo II plánujeme realizovať v rokoch 2012 alebo 2013. Najzávažnejšie úseky budú opravené pracovníkmi OKVS v rámci plánu opráv miestnych komunikácií na rok 2011.

S pozdravom Bc. Anton Heglas, starosta obce Raková

Dobrý deň,
Chcem sa opýtať či sa budú na Rakovej ešte konať diskotéky ??Obnoví sa echooclub?? Myslím že to bol obľúbený podnik celých Kysúc a známy po celom Slovensku.

Ďakujem za odpoveď...s pozdravom Rakovčan Tomáš

Odpoveď:

S obnovením pravidelných diskoték v kultúrnom dome Jána Palárika nepočítame. Pokiaľ viem, Echooclub ukončil svoju prevádzku z dôvodu malej účasti zákazníkov a to z dôvodu vysokej  konkurencie podnikov s podobným zameraním
v meste Čadca. Prevádzkovaním  diskoték sa celé zariadenie veľmi poškodilo. Priestory kultúrneho domu sa postupne rekonštruujú a po ich ukončení budú slúžiť hlavne pre Centrum voľného času.  Samozrejme že tradičné veľkonočné,
hodové a štefanské zábavy sa budú konať aj naďalej.

S pozdravom Anton Heglas, starosta obce Raková