Veľmi by ma zaujímalo a možno aj ostatných občanov obce Raková, že ktoré telefónne číslo z telefónneho adresára ktorý je zverejnený na oficiálnej internetovej stránke obce Rakova funkčné a na ktoré sa dá dovolať? Podľa mojich skúsenosti z posledného obdobia som zistil, že ani jedno čo sa týka obce. Tie ktoré sú tam uvedenie ako tiesňová linka je úplne samozrejme že s tými obec nemá nič spoločné. Viac ma zaujímajú telefónne čísla obce: Miestne komunikácie, zberný dvor.

Tiež by ma zaujímalo telefónne číslo p. starostu. Je tam uvedené číslo 0905/609130,  na ktoré som skúšal niekoľkokrát   volať ale samozrejme ani raz som sa nedovolal. 

Preto sa pýtam: Pán starosta, nie ste Vy tak verejný činiteľ zvolený hlasmi občanov? Išli ste do funkcie starostu s tým, že budete spravovať túto obec a že budete nápomocný občanom? No podľa mojich len pár skúseností ste Vy p. starosta verejnosti veľmi neprístupný a svoj služobný telefón dvihnete len tomu kto je podľa Vás vhodný. 

Ďalej by som Vám p. starosta chcel pripomenúť jednú vec, zastupujete jednú z najväčších obci na Kysuciach len 5 km  od okresného mesta a obecná infraštruktúra je zaostalá za inými obcami. Len 5 km a na Rakovej je problém s internetom, s televíziou a ďalšími vecami ktoré sú dnes pre iné obce samozrejmosťou.
Preto Vás p. starosta vyzývam aby ste sa k funkcii starostu postavili zodpovednejšie, začali byť prístupnejší k občanom áno k tým ktorý Vás dobrovoľne zvolili do funkcie a začnite niečo pre túto obec robiť a modernizovať až sa za Vás nemusíme hanbiť. 

Ďakujem

 

Odpoveď

Z mailu, ktorý ste mi  zaslali je cítiť veľa hnevu voči mne a vedeniu obce. Neviem čím sa to stalo. V každom prípade sa Vám chcem ospravedlniť sa nesprávne uvedené telefónne čísla v adresári, ktoré sme už opravili . Čo sa týka môjho služobného mobilného telefónu, v mieste môjho trvalého bydliska nie je dostatočne pokrytá oblasť  GSM signálom , čo malo za následok že ste sa mi nedovolali. V prípade že by došlo k ohrozeniu života a majetku občanov neváhajte kontaktovať zložky integrovaného záchranného systému.  Tie už podniknú patričné úkony v zmysle zákona, vrátane kontaktovania sa zo starostom obce. V poslednom rade zásadne nesúhlasím s Vašim názorom, že naša obec nie je dostatočne pokrytá infraštruktúrou   ako je internet a televízia. Práve naopak, obec Raková zaviedla ako prvá na Kysuciach,  spolu s mestom Turzovka poskytovanie služby internetu prostredníctvom káblových rozvodov, s pokrytím 95% obyvateľstva. Žiaľ práve Vy budete pravdepodobne bývať práve v tej oblasti obce, kde z ekonomických dôvodov, v zmysle zásad o ekonomickej efektívnosti neboli telekomunikačné služby zavedené. Žiaľ, nakoľko ste sa pod svoj príspevok nepodpísali, neviem posúdiť o akú oblasť ide.

S pozdravom Mgr. Anton Heglas, starosta obce Raková