Som toho názoru, že kultúra v našej obci pomaly ale isto „zakapáva“.
 Netýka sa to len diskoték, na ktoré chodí čoraz menej Rakovanov a ktoré
 strácajú úroveň, ale predovšetkým kultúry v tom pravom zmysle slova.
 Nielen ja, ale aj ostatní občania Rakovej, aj tí oveľa skôr narodení, než
 ja, by iste privítali nejaký kultúrny program na nedeľné poobedia. Veď je
 to už naozaj veľmi dávno, čo tu vystupoval nejaký zbor alebo divadelný
 súbor. Okrem Palárikovej Rakovej v obci nemáme nič, čím by sme sa mohli
 odreagovať a hlavne umelecky povzniesť, či dokonca niečomu priučiť.
 Chcela by som Vás teda požiadať, aby ste s týmto problémom niečo robili.
 Možno to nie je problém ako každý iný, ale verte, že oživenia aj zo strany
 kultúry by prospeli nielen občanom, ale aj Vám – vzrástol by obdiv a vďaka
 ľudí, keby videli, že máte záujem a prosby občanov plníte.
 Viem, že táto vec sa nedá riešiť a plniť zo dňa na deň, takisto si
 uvedomujem, že je to záležitosť finančne možno náročná,  ale i tak pevne
 verím, že sa už čoskoro dočkám a v našej obci zažijem nejedno pekné
 kultúrne, nielen nedeľné popoludnie. Pokiaľ môžete a časové podmienky Vám
 to dovoľujú, očakávam Vašu skorú odpoveď.
 S pozdravom Ľ.Č.

 

Na úvod by som sa Vám chcel ospravedlniť za neskorú odpoveď na Váš príspevok. Je to spôsobené zmenou poskytovateľa služieb prístupu na internet, a tak sa mi Váš E- mail dostal až dnes.
Môžem súhlasiť s tým čo píšete.Celá kultúra v obci je momentálne o diskotéke, futbale a pohostinstvách. Chýbajú nám divadelé predstavenia, kino, koncerty, festivaly a podobne.
Snažím sa tieto skutočnosti postupne zmeniť. Preto som sa rozhodol zrekonštruovať priestory kultúrneho domu a začať jeho nový život. Momentálne sa v priestoroch opravujú omietky, menia svetlá, vymieňajú okná. Z priestorov bývalého club baru plánujeme zriadiť klubovňu pre spolky a združenia. Chceme obnoviť kino. Dúfam že sa nám to podarí už do začiatku prázdnin.
 
 
    S pozdravom Anton Heglas, starosta obce Raková