Dobrý deň,
asi veľkej časti občanov v obci chýba pohyb, preto by som chcel touto cestou dať návrh, alebo skôr výzvu, aby sa v obci v tomto smere (ešte) niečo spravilo. Telocvična v nedohľadne, postavilo sa síce ihrisko pri štátnej škole, no nie každý šport sa tam dá robiť. Napríklad keby sa dalo trochu doporiadku ihrisko pod hríbom (oplotenie, sito-tenisové a volejbalové, aspon 0,5m mantinely pri oplotení) a udržiavať to trochu (nie len kosiť trávnik) - tým by sa počet športov ktoré sa tam dajú hrať veľmi zvýšil.
Druhá vec je, že v obci sa veľmi nedá bicyklovať a korčulovať-síce je na cestách nový asfalt (už niekoľkokrát opravovaný a hrboľatý) no aj autá jazdia rýchlejšie. Preto by som navrhol, že by sa "hrádza" (chodník) popri rieke Kysuca upravil a na vrch by sa dal asfalt a pri výjazdoch (pod hribom a pri mostoch) dať do stredu takejto "cesty" železné/betónové stĺpiky aby sa predišlo vjazdu auta na túto trasu. Táto trasa je dosť dlhá a môže ísť popri rieke prakticky cez celú obec. Určite by to veľa ľudí privítalo, aj využívalo a predišlo by sa stretu korčuliar-auto, cyklista-auto, čo je dosť dôležité.
Ešte by som sa chcel spýtať, či sa v tomto smere niečo v obci pripravuje alebo plánuje?
Lukáš Zemaník

Odpoveď:

Dobrý deň.

Teší ma, že sa zaujímate o možnosti rozvoja športu v obci. Vaše návrhy sú zaujímavé a vedenie obce sa nimi už zaoberá dlhší čas. O telocvični som písal v predchádzajúcom príspevku. V súčasnosti čakáme na odpoveď na našu žiadosť o dotáciu zo štátneho rozpočtu. Do ihriska sme vo väčšom rozsahu investovali v rámci asfaltovania miestnych komunikácii, keď sme položili nový asfaltový koberec a tak odstránili problémy s kalužami. Inštaláciu mantinelov neuvažujeme a údržbu oplotenia a ostatného zariadenia robia pracovníci OKVS ako aj správca TK Polom Raková na dostatočnej úrovni v rámci našich možností.

S myšlienkou cyklochodníka Strieborná Kysuca po trase Čadca – Makov vyšlo združenie obcí Mikroregiónu Horné Kysuce už pred niekoľkými rokmi. Je vypracovaná štúdia – projekt tohto cyklochodníka, kde sa v rámci našej obce plánuje uskutočniť trasu práve po hrádzi , prípadne po miestnej komunikácii na vyšnom konci s vyústením na miestnu komunikáciu Staškova U Kuči. V susednej Českej republike už na realizáciu podobných cyklochodníkov bolo vypísaných niekoľko grantov ale u nás zatiaľ nebola ani jedna výzva na realizáciu projektov v tejto oblasti. Preto sme sa rozhodli v tomto roku aspoň vyčistiť úsek hrádze od hranice s Čadcou po most v Trstenej a v ďalšom období budeme pokračovať v skvalitňovaní povrchu a predlžovania tohto chodníka až po hranicu so Staškovom. Na asfaltový koberec však budeme musieť hľadať peniaze z dotácii, lebo pre obecný rozpočet by to bolo v súčasnosti príliš veľké sústo.

Chcel by som ale dať do pozornosti možnosť využívať na bicyklovanie a korčuľovanie desiatky kilometrov vyasfaltovaných miestnych komunikácii a spevnených lesných ciest v našej obci. Na viacerých miestach sú inštalované mapy obce, kde si môžete vybrať množstvo trás, na ktorých s orientáciou pomáhajú orientačné tabule, ktoré obec inštalovala v rámci Programu obnovy dediny. V súčasnosti hľadáme zdroje na realizáciu viacerých projektov v tejto oblasti. Pripravujeme cyklomapu obce a jej okolia a vebovú aplikáciu pre cykloturistov v spolupráci s cezhraničnými partnermi z Jablunkovska, ako i ďalšie aktivity.

S pozdravom Ing. Miroslav Mareček, zástupca starostu obce Raková