Dobrý deň, chcem sa spýtať kedy už konečne bude asfaltová vrstva na ulici Fojstvo (okolo Šapita, u Halušky, pod cintorínom..). Táto cesta je v hroznom stave a znehodnotila tlmiče na nejednom aute. Preto sa chcem spýtať a zároveň apelovať na obec, aby v čo najkratšom možnom čase túto komunikáciu opravila. Toto je asi jediný úsek kde sa nedávala asfaltová vrstva z celej Rakovej, dokonca aj Korcháň a pomaly všetky "pľace" sa zrekonštruovali, len tu stále askosi nič. Aj keď kvalita asfaltu ktorý sa použil na komunikácie v Rakovej je príšerná, pretože tento asfalt sa začal ani nie po pol roku trúsiť, praskať, upadať a viackrát sa museli niektoré časti opravovať. Možno by opravu ciest v Našej obci urýchlili petície, sťažnosti a faktúry za poškodené automobily občanov obce, ale o tom tiež pochybujem pokiaľ sa nezmení postoj vedenia obce k týmto otázkam, alebo samotné vedenie.
Viem, že za kvalitu a výstavbu zodpovedajú konrétne firmy, no za tie firmy a teda aj za celkový výsledok zodpovedá obec. Je detinské sa vyhovárať na firmy a ich zamestnancov, skôr treba prijať zodpovednosť za stav obce a myslieť aj na to, dokedy budú občania schopní znášať takéto rozhodnutia, nezodpovedné kroky a vyhováranie vedenia Našej obce.
Veď stačí sa ísť pozrieť 10km za hranice do susedného Rakúska- to je úplne iný svet, človek sa cíti ako v rozprávke oproti Slovensku. Tam sa nemôže stať takéto kocúrkovo, aby tam jazdili niekoľko rokov po totálne rozbitých cestách ako my, tu na Rakovej. A ešte k tomu si v nasledujúcich voľbách zvolia to isté vedenie obce, ktoré ich do tejto otrasnej situácie dostalo. Tu síce každý nadáva, no nikto verejne, nie to ešte aby niečo proti tomu spravil.

Sekcia "Vaše príspevky" je úplne zbytočná, pokiaľ nie je verejná, pretože tam uverejníte len to čo Vám vyhovuje. Ja chápem, že je potrebná istá cenzúra, no stačilo by cenzurovať vulgárnosti a nezmysly.

S pozdravom Lukáš Zemaník

Odpoveď:

S Vašim príspevkom sa nedá úplne súhlasiť. To že miestna komunikácia v časti Fojstvo I a Fojstvo II je v zlom stave, s tým súhlasím. Nie je však pravda, že je to jediný úsek, kde sa "nedávala asfaltová vrstva".

Tých ciest, ktoré ešte neprešli opravou povrchu je podstatne viac, spomeniem iba niektoré: u Surovky, u Vražla, u Tutky, u Blažička .... Pre kompletné dokončenie všetkých ciest bude obec potrebovať finančné prostriedky v objeme cca 2 mil. Eur. Podľa Národného strategického referenčného rámca pre roky 2007-2013 nie je možné čerpať finančné prostriedky z fondov EÚ na opravu miestnych komunikácií pre obce s počtom obyvateľstva ako je obec Raková. Preto všetky náklady spojené s opravou ciest, musí obec znášať z vlastných zdrojov. Z dôvodu radikálneho zníženia finančných príjmov obce zo štátneho rozpočtu sa tento rok nepočíta s rozsiahlejšou opravou ciest. Pokiaľ sa finančná situácia zlepší, opravu ciest v miestnej časti Fojstvo I a Fojstvo II plánujeme realizovať v rokoch 2012 alebo 2013. Najzávažnejšie úseky budú opravené pracovníkmi OKVS v rámci plánu opráv miestnych komunikácií na rok 2011.

S pozdravom Bc. Anton Heglas, starosta obce Raková