Dobrý deň,   
Nedávno som šiel pešo z Čadce - strojárskeho učilišťa smerom k Vám na Rakovú do Golisa . Bolo krásne slnečno, snehu akurát, všetko tak jemne prikryté, hovorím si  "prejdem sa..." S odstupom pár dní môžem povedať že to bola príjemná asi polhodinová prechádzka,musím však konštatovať, že úsek od Sihelníka po koniec dvojitej zákruty u Zemana je pre samovrahov, alebo ináč povedané na zabitie.
Nechápem prečo nedorobíte v tomto priestore chodník, miesta je tam habadej. Argumenty typu -čakalo sa na zrealizovanie prác firmy SEVAK, alebo nedostatok finančných prostriedkov - neobstoja.
Prepáčte, ale hrubo, vulgarne povedané, túto časť chodníka ste už mohli aj "zjesť".
Uvedomte si jedno - nie všetci ľudia sa vyvážajú autami, ako som si už dávno všimol trasa chodníka sa dosť často využíva a napokon je to Vaša vizitka - ako Obecného úradu. Som zvedavý čo mienite v tejto veci podniknúť a kedy. Vzniknutú situáciu budem teraz pravidelne sledovať. Očakávam že v tomto roku zjednáte nápravu, v opačnom prípade budem mať vhodnú tému na satirickú glosu do celoštátnych týždenníkov.
S pozdravom a prianím úspešného roku 2010          
Július Mokáň

Odpoveď:

Dobrý deň.
Tak v tomto úseku sa na kanalizáciu vyhovárať nemusíme a ani nemôžeme. Vami spomínaný úsek má kanalizáciu a vodovod už niekoľko rokov. Problém je len finančný.
Určite aj Vy ste v televízií videli reklamu, aké je to jednoduché získať finančné prostriedky z Európskej únie. Realita je však úplne iná, čo Vám potvrdí každý starosta, resp. primátor.  Stretávame sa s prísnymi, niekedy až s nezmyselnými podmienkami na získanie dotácií. Typickým príkladom bola aj výzva o NFP na regeneráciu sídiel. V nej môžeme žiadať o dotáciu na chodníky len v rámci centrálnej miestnej zóny, čo však časť obce - u Sihelníka nie je.
V súčasnej finančnej kríze je nemožné financovať výstavbu chodníkov z vlastných zdrojov. Už aj spolufinancovanie projektov ktoré boli schválené z fondov EÚ sú veľkou záťažou obecného rozpočtu. Verím, že sa v budúcnosti situácia vo financovaní zlepší a okrem dostavby chodníkov popri ceste II/487 vybudujeme aj cyklistický chodník okolo rieky Kysuca.
S pozdravom Anton Heglas, starosta obce Raková